Типи відбору в селекції

Всі типи відбору можуть бути розбиті на дві великі групи – відбір індивідуальний і масовий. Індивідуальний відбір заснований на оцінці по потомству відібраних і індивідуально розмножуються кращих рослин.

У самоопилітелей індивідуальний відбір частіше буває одноразовим, у перекрестніков – тільки багаторазовим і безперервним. Метод одноразового індивідуального відбору в селекції самозапильних рослин по суті зводиться до проведення через усі ланки селекційного процесу одного разу відібраних елітних рослин. Відмінності в застосуванні одноразового індивідуального відбору полягають тільки в часі проведення цього відбору в F2, F3, Fa або в більш пізніх поколіннях. Наприклад, П. П. Лук’яненко застосовував наступні етапи селекційного процесу на основі індивідуального відбору в гібридних популяціях озимої пшениці: 1) бракування в F1 всіх гібридів, уражених іржею; 2) відбір елітних рослин, стійких до іржі; 3) проведення в малому сортовипробуванні і попередньому розмноженні перспективних номерів відбору елітних рослин для закладки насінницькій розплідника випробування потомств першого року.

Індивідуальний відбір в селекції самоопилітелей може бути, як і в селекції перекрестніков, одноразовим і багаторазовим. В обох випадках він є основою методу педигри. Для селекції і насінництва перекрестніков характерні свої, які випливають із специфіки запилення цих рослин модифікації методу індивідуального відбору: індивідуально-сімейний, сімейно-груповий і індивідуальний безперервний відбір, метод резервів.

При масовому відборі з вихідної популяції витягується велике число подібних за комплексом ознак кращих рослин. Після лабораторної бракування урожай цих рослин об’єднується і висівається на наступний рік на одній ділянці. Різновидом масового відбору є одноразовий масовий відбір, який може бути ефективним тільки у самоопилітелей. Для досягнення цілей селекції у перекрестноопиляющіхся рослин застосовують багаторазовий масовий відбір.

Якщо для підтримки певних характеристик сорту масовий відбір застосовують протягом усього часу виробничого використання сорту, то багаторазовий масовий відбір переходить в безперервний. У ряді випадків, зокрема в насінництві, від загальної маси типових для селекційної форми або сорту рослин необхідно видалити незначне число нетипових рослин або домішка. Масовий відбір в цьому випадку називається негативним. Масовий відбір разом з перевагами (технічна простота і висока економічність в разі чітко вираженої немноготіпной гетерогенності вихідної популяції) має і суттєві недоліки – неможливість індивідуальної оцінки по потомству і внаслідок цього втрату крайніх кращих генотипів.

ПОДІЛИТИСЯ: