Сучасні гіпотези походження життя

Найбільше визнання і поширення в XX столітті отримала гіпотеза походження життя на Землі, запропонована відомим вітчизняним біохіміком академіком А. І. Опаріним (1894-1980) і англійським біохіміком Дж. Холдейном (1892-1964). Суть їх гіпотези, сформульованої ними незалежно один від одного в 1924-1928 рр.. і розвивається в подальший час, зводиться до існування на Землі тривалого періоду абіогенного освіти великого числа органічних сполук. Дані органічні речовини насичували води найдавніших океанів, сформувавши (за уявленнями Дж. Холдейна) так званий «первинний бульйон». Згодом в силу численних процесів локальних обміління та спалених океанів концентрація «первинного бульйону» могла зростати в десятки і сотні разів. Ці процеси відбувалися на тлі інтенсивної вулканічної активності, частих грозових розрядів в атмосфері і потужного космічного випромінювання. У цих умовах могло відбуватися поступове ускладнення молекул органічних речовин, поява простих білків, полісахаридів, ліпідів, нуклеїнових кислот. Протягом багатьох сотень і тисяч років вони могли утворити згустки органічних речовин (коацервати). В умовах відновної атмосфери Землі коацервати не руйнувалися, відбувалося їх поступове ускладнення, і в певний момент розвитку з них могли утворитися перші примітивні організми (пробіонти). Ця гіпотеза була прийнята і розвинена надалі багатьма вченими різних країн, верб 1947 англійський вчений Джон Бернал сформулював гіпотезу біопоеза. Він виділив три основні стадії формування життя: 1) абіогенне виникнення органічних мономерів; 2) формування біологічних полімерів; 3) розвиток мембранних структур і перших організмів.

Розглянемо коротко процеси і стадії біопоеза.
Першим етапом біопоеза став ряд процесів, що одержали назву хімічної еволюції, що призвела до появи пробіонтов – перших живих істот. Тривалість його різними вченими оцінюється від 100 до 1000 млн. років. Це передісторія життя на нашій планеті.

ПОДІЛИТИСЯ: