Статеве розмноження організмів: характеристика

У чому перевага статевого розмноження перед безстатевим?

При статевому розмноженні, яке здійснюється шляхом злиття двох статевих клітин гамет, відбувається обмін генетичною інформацією батьків. В результаті з’являється різноманітне за своїми ознаками потомство, яке може перевершувати батьків по життєздатності, в тому числі при зміні умов середовища.

Яких тварин називають гермафродитами?

Гермафродити – двостатеві тварини, в організмі яких продукуються і жіночі, і чоловічі гамети.

Як влаштований сперматозоїд?

Сперматозоїд являє собою дрібну клітку, що складається з головки, шийки і хвоста. У голівці розрізняють акросому – видозмінений комплекс Гольджі, що містить ферменти для розчинення оболонки яйцеклітини при заплідненні, ядро ​​і невелику частину цитоплазми. У шийці знаходяться мітохондрії, в яких відбувається синтез АТФ, необхідної для руху, і центриоли, службовці для коливання джгутика (хвоста). Хвіст утворений мікротрубочками, він забезпечує активне переміщення сперматозоїда в рідкому середовищі.

Сперматозоїд, як і яйцеклітина, має гаплоїдний набір хромосом.

З яких стадій складається мейоз?

Мейоз – тип поділу клітин, при якому відбувається зменшення (редукція) в два рази числа хромосом. Тому мейоз називають ще і редукційним поділом.

Мейоз включає два послідовних розподілу. Кожне з цих поділів складається з тих же фаз, що і мітоз: профази, метафаза, анафаза і телофаза. В результаті першого поділу (а йому передує редупликация ДНК в хромосомах) з однієї материнської утворюються дві дочірні клітини з гаплоїдний набором хромосом. Кожна з хромосом в цих клітинах складається з двох хроматид.

Після другого поділу кожна з утворених гаплоїдних клітин ділиться надвоє за типом мітозу (але без попередньої редуплікаціі ДНК), в результаті чого за все утворюється чотири гаплоїдні клітини.

Скільки клітин з однієї утворюється при мейозі? Скільки в них хромосом?

При мейозі з однієї материнської клітини утворюються чотири клітини з гаплоїдний набором хромосом. У чоловічих особин всі чотири клітини дозрівають в сперматозоїди. У жіночої особини з утворених чотирьох клітин лише одна стає повноцінною яйцеклітиною. При злитті гаплоїдних яйцеклітини і сперматозоїда в заплідненої клітці відновлюється диплоїдний набір хромосом.

ПОДІЛИТИСЯ: