Стать у рослин

Серед спорових і квіткових рослин широко поширене явище дводомної, тобто наявність окремих чоловічих і жіночих рослин в популяції. Гомо- і гетерогаметних у рослин вперше була встановлена К. Е. Корренсом на Bryonica dioica. Схрещування між чоловічими і жіночими рослинами цього виду дає в середньому однакова кількість чоловічих і жіночих рослин.

Відомості про механізм успадкування статі у рослин були отримані також і при вивченні гібридів від схрещування дводомної В. dioica та однодомних В, alba. При запиленні рослин В. alba пилком чоловічих рослин В. dioica все потомство виявляється дводомних і складається з рівної кількості чоловічих і жіночих рослин. При реципрокні схрещування виходить лише чисто жіноче потомство. На підставі цих дослідів можна зробити висновок, що чоловічі рослини В. dioica гетерогаметних, а жіночі – гомогаметний. Усередині виду В. dioica в потомстві постійно утворюється однакова кількість чоловічих і жіночих рослин. В. alba має генотип mm, так само як жіноче рослина В, dioica.

У дводомних рослин, як і у тварин, виявлені статеві хромосоми. Так, наприклад, у моху-Печеночнікі Sphaerocarpus сама рослина (гаметофіт) гаплоїдні, тоді як спорофіт, т. Е. Спорангий і його ніжка, діплоїден. Було виявлено, що чоловічий гаметофіт має сім звичайних хромосом і одну маленьку Y-xpoмосому. Хромосомний набір жіночого рослини складається з тих же семи звичайних хромосом і однієї довгої Х-хромосоми. При заплідненні ці два хромосомних набору з’єднуються і спорофіт має набір 2A + X + Y. У мейозі утворюються сім пар аутосом і одна пара X-Y Значить, одна половина суперечка отримає набір 7А + Х, а друга – 7A + Y. З цих спор розвиваються відповідно жіночі та чоловічі рослини. Статеві хромосоми були виявлені і у деяких дводомних квіткових рослин. Так, наприклад, у Metandrium album жіночі рослини мають набір 22А + ХХ, а чоловічі – 22A + XY, т. Е. Успадкування статі у рослин в принципі не відрізняється від успадкування статі у тварин.

ПОДІЛИТИСЯ: