Стадії еволюції Землі

Земля з моменту виникнення в Сонячній системі зазнавала різні стану свого космічного розвитку. Крім певних по часу геохронологічних етапів формування земної кори і органічного світу виділяють стадії якісного розвитку нашої планети.

Американський вчений-біолог і еволюціоніст Верне Грант (1977) в історії Землі виділяє чотири стадії, відповідно до переважаючими процесами в її розвитку:

  • атомну еволюцію, в процесі якої відбувалися ядерні реакції, що приводили до утворення водню, а потім до побудови з нього інших атомів;
  • хімічну еволюцію, в процесі якої атоми об’єднувалися з утворенням складних хімічних сполук, в тому числі неживих органічних молекул;
  • органічну еволюцію, до якої відносяться всі події, починаючи від виникнення життя і до появи вищих тварин;
  • культурну еволюцію (накопичення і передача з покоління в покоління культурної спадщини), що почалася після того, як людина виділилась в своєму розвитку з тваринного світу. 

Встановлено, що утворення Землі як космічного тіла відбулося приблизно 4,5-5 млрд років тому. Найдавніші осадові породи утворилися на Землі 3,4-3,8 млрд років тому, і в них уже перебували сліди перших живих істот. Тому вважають, що життя на Землі виникло понад 3,5 млрд років тому

ПОДІЛИТИСЯ: