Способи кодування спадкової інформації

У полінуклеотидних ланцюгах ДНК і РНК кожні три наступних один за одним підстави складають триплет.

Тріплет – це не випадкова угруповання з трьох нуклеотидів, а така, при якій кожен триплет управляє включенням в молекулу білка абсолютно певної амінокислоти. Кількість можливих комбінацій азотистих основ, що утворюють триплет, невелика і складає 43 = 64. За допомогою триплетів кодується послідовність 20 амінокислот в білкової молекулі, і для кодування всіх амінокислот досить утворюються 64 триплетів.
Як приклад можна навести кілька кодонів: ГЦУ кодує аланин, ЦЦУ – пролін, УУУ – фенілаланін.

Таким чином, послідовність з триплетів ГЦУ, ЦЦУ, УУУ відповідає ділянці поліпептиду, що містить аланін, пролін, фенілаланін. Іншими словами, послідовність підстав в ДНК несе в собі інформацію про послідовність амінокислот у білковій молекулі. Тріплет являє собою інформаційну одиницю – кодон. Генетичний код є тріплетним – три підстави кодують одну амінокислоту; неперекривающіхся – підстави, що становлять один триплет, що не входять до складу сусідніх триплетів; виродженим – одна амінокислота може кодуватися кількома триплету, наприклад:

аланин – ЦУГ, ЦАГ, ЦЦГ лейцин – УАУ, УУЦ, УГУ пролин – ЦЦЦ, цяць.

Амінокислоти в білку розташовуються в тій же послідовності, в якій кодони розташовуються в гені. Це положення отримало назву Колінеарність, тобто лінійного відповідності амінокислот у білку і кодують їх триплетів на певному відрізку ДНК.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Пам’ять