Спільнота, екосистема, біогеоценоз

Які з відомих вам спільнот і екосистем мають більш-менш чіткі межі?

Щодо чіткі межі має біогеоценоз. Кордон біогеоценозу встановлюється, як правило, по межі рослинного співтовариства (фітоценозу) – найважливішого у компонента біогеоценозу. Наприклад, ялинник-кисличники.

Особливо чіткі межі характерні для штучних ценозів – агроценозів.

Чи можна вважати спільнотою все популяції птахів, які населяють лісовий масив?

Популяції птахів, які населяють лісовий масив, не можна вважати спільнотою, так як цим терміном називають сукупність популяцій всіх видів рослин і тварин, тривалий час співіснують в певному просторі і представляють собою певне екологічне єдність.

Які фактори неживої природи впливають на рослинний і тваринний світ спільноти?

На рослинний і тваринний світ спільноти впливають такі фактори неживої природи, як температура, вологість, тиск, фізичні властивості і хімічний склад середовища проживання, особливості рельєфу, сонячна радіація і ін.

ПОДІЛИТИСЯ: