Соціальні чинники розвитку людини

На відміну від рослин і тварин у людини особливу область онтогенезу становить формування його інтелекту, морального обличчя, індивідуальності особистості. Тут поряд із загальними для всього живого біологічними і синтетичними факторами діє новий потужний фактор середовища проживання – соціальний.

Якщо генотип і середовище проживання в основному визначають потенційний діапазон норми реакції, то соціальне середовище, виховання і спосіб життя детермінують конкретне втілення спадкових задатків у даного індивіда. Соціальне середовище виступає як своєрідний механізм передачі історичного досвіду людства, його культурних, наукових і технічних досягнень.

Наявність і нерозривну єдність дії всіх вищеназваних чинників є обов’язковою умовою для реалізації будь-якої ознаки. Однак відносний «внесок» кожного з цих факторів може бути різним. Внесок генотипу в розвиток ознаки визначається терміном «успадкованого»! Значення цього показника для різних ознак може варіювати в межах від 0 до 100%.

ПОДІЛИТИСЯ: