Скелетні системи хребетних

Хребетні мають внутрішній скелет (ендоскелет), який хоча і не є настільки надійним засобом захисту, як екзоскелет, але зате не перешкоджає зростанню тварини. Саме тому хребетні виявилися найбільшими тваринами на землі. У більш примітивних хребетних немає кісткового скелета. Так, у акул скелет складається з хряща.

Хрящ – це речовина, з якого побудовані, наприклад, вушна раковина і кінчик носа у людини. Він нагадує тверду, але еластичну гуму, здатну легко згинатися і швидко приймати колишню форму. У ембріонів всіх хребетних скелет спочатку закладається у вигляді хряща, або щільних мембран, і тільки потім у тих тварин, яким властивий кістковий скелет, хрящ перетворюється в кістку, хоча окремі частини скелета залишаються хрящовими.

Майже всі частини скелета людини з’являються на 7-му тижні ембріонального розвитку. Деякі частини кісток обличчя і черепної коробки складаються на цій стадії з мембрани, а вся решта скелет утворений з хряща.

Протягом 8-го тижня з’являються центри окостеніння, де утворюються особливі клітини – остеобласти. В результаті діяльності остеобластів відбувається заміщення тканини хряща справжньою кісткою шляхом відкладення вуглекислої і фосфорнокислої солей кальцію. До моменту народження цей процес окостеніння вже заходить досить далеко, але аж ніяк не завершується. На тімені, наприклад, ще залишається добре помітне м’яке місце – джерельце. У немовляти можна на око визначити частоту серцевих скорочень за пульсацією тім’ячка. Неповне окостеніння черепа дитини має дуже велике значення при пологах. Справа в тому, що діаметр таза жінки недостатньо великий для того, щоб через нього могла вільно пройти голова немовляти; тому під час пологів відбувається деяке стиск не повністю окостенілих черепа новонародженого; ця деформація зникає через кілька днів.

ПОДІЛИТИСЯ: