Синтез білків в клітині

Що таке транскрипція?

Транскрипція – процес копіювання генетичної інформації з ділянки ДНК на іРНК. Починається транскрипція з деспіралізаціі ділянки ДНК і розриву водневих зв’язків між комплементарними підставами обох поліпептидних ланцюгів. Потім на основі однієї з ланцюжків ДНК за принципом комплементарності будується молекула РНК (до аденіну одного ланцюга ДНК приєднується урацил РНК, а проти гуаніну ДНК встає цитозин РНК). Таким чином, інформація про послідовність нуклеотидів будь-якого гена ДНК «переписується» в послідовність нуклеотидів і РНК.

Трансляція – процес реалізації інформації про білку, що міститься в іРНК, в конкретний білок.

Трансляція починається зі вступу молекули іРНК на рибосому. В активному центрі рибосоми одночасно може перебувати два триплета іРНК. Саме до них приєднуються тРНК з прикріпленими амінокислотами (Антикодон цих тРНК комплементарні триплетів іРНК). Між двома амінокислотами виникає пептидний зв’язок. Потім одна з тРНК від’єднується, залишаючи дипептид на другий тРНК. Рибосома тим часом стрибком переміщається на один триплет іРНК. В активному центрі виявляється новий триплет, до нього згідно з принципом комплементарності приєднується антикодон третьої тРНК з новою (третьою) амінокислотою, яка пептидного зв’язком з’єднується з другою. Утворюється трипептид. Далі процес трансляції повторюється в тому ж порядку. Поступово формується поліпептид.

Де відбувається транскрипція і трансляція?

Транскрипція у еукаріот здійснюється в ядрі, а трансляція – в цитоплазмі на рибосомах.

Полисомой називають безліч рибосом, що синтезують один і той же білок, закодований в даній іРНК.

Чому в різних клітинах будь-якого організму «працює» тільки частина генів?

Різних клітин організму необхідні різні білки. Тому в кожній клітині реалізується тільки та частина генетичної інформації, яка відповідає за синтез саме цих білків.

Чи може існувати клітина, нездатна до самостійного синтезу речовин?

У процесі життєдіяльності органічні речовини клітини поступово руйнуються, особливо це стосується білків – обов’язкових компонентів мембранних структур. Тому в період активного функціонування кожна клітина обов’язково повинна самостійно синтезувати необхідні їй речовини. Проте існування клітини, нездатною до самостійного синтезу речовин, можливо. Це спеціалізовані клітини, наприклад еритроцити. Ці клітини в зрілому стані живуть обмежений час (у людини – близько 120 діб) і відмирають у міру старіння.

ПОДІЛИТИСЯ: