Синтетична теорія еволюції: доповідь

Генетика привела до нових уявлень про еволюцію і створення синтетичної теорії еволюції. Чому – синтетичної? Справа в тому, що ця теорія є синтезом дарвінізму, класичної генетики та екології.

Згідно синтетичної теорії еволюції, як елементарної одиниці еволюційного процесу розглядається популяція (від лат. Populus – населення, народ) – група особин одного виду, яка тривалий час населяє який-небудь простір протягом багатьох поколінь.

Основні положення синтетичної теорії еволюції:

  • Природний відбір є головним рушійним фактором еволюції.
  • Вихідним матеріалом для еволюції служать мутації.
  • Елементарної одиницею еволюції є популяція.
  • Розрізняють мікроеволюції, що веде до утворення нових популяцій і видів, і макроеволюцію, що веде до утворення більш великих систематичних груп (родів, родин, загонів, класів і т. д.).

Мікроеволюція, або еволюція популяцій, цілком доступна для спостережень. Наприклад, безперервно еволюціонують штами вірусів грипу ( «пташиний», «свинячий» і т. Д.). Макроеволюція, або надвидова еволюція, проявляється тільки після закінчення тривалого історичного часу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Розвиток екосистем