Що таке систематика

У підсумку еволюційного процесу виникло те розмаїття форм життя, яке ми спостерігаємо при вивченні сучасних і викопних видів тварин, рослин, грибів і мікроорганізмів. Їх класифікацією, т. Е. Систематизацією, розподілом по групах на основі подібності та спорідненості, займається галузь біології, називана систематикою.
Ще в давнину у людини виникла потреба систематизувати знання про живу природу. До цього його змушувала господарська діяльність. Спочатку людина ділив тварин і рослини просто – на корисні та шкідливі, отруйні та неотруйні.

Давньогрецькі натуралісти і філософи Арістотель (384-322 до н. Е.) І Теофраст намагалися привести в систему вже відомі відомості про живі організми.

У Середні століття розвиток сільського господарства і накопичення знань про нових, раніше невідомих рослинах і тваринах привели до створення безлічі різних класифікацій. Вони виникали в той період особливо бурхливо і грунтувалися на самих різних принципах – розташуванні за алфавітом, використанні довільних ознак і т. Д. Такі класифікації були штучними: варто було взяти за основу інший ознака, і вся система валилася. Вдобавок загальноприйнятих назв рослин і тварин ще не існувало – тут панував повний різнобій.

Одним з основоположників систематики став шведський природодослідник Карл Лінней (1707-1778). Він створив кращу на ті часи систему, але і вона була штучною. В основу класифікації він поклав не істинне спорідненість організмів, яке, до речі, до кінця не відомо і в даний час, а їх зовнішня схожість. Причини ж такої подібності залишалися нерозкритими.

 

Першу природну класифікацію організмів створив Ч. Дарвін. В її основу він поклав спільність походження організмів. З цього часу систематика початку становлення як еволюційна наука. Якщо тепер зоолог-систематик об’єднує собак, лисиць і шакалів в єдину групу собачих, то він виходить не тільки з зовнішньої схожості, а й з їх спорідненості.
В даний час велике значення у визначенні спорідненості окремих груп тварин і рослин, грибів і мікроорганізмів придбав аналіз спадкового матеріалу організмів – ДНК. Подібності та відмінності в будові ДНК дозволяють визначити не тільки родинні зв’язки, але й час виникнення конкретних груп.
Основна одиниця класифікації – це вид. Нагадаємо, що під виглядом розуміють сукупність особин, що мають подібну будову, спосіб життя, здатних до схрещування з появою плідного потомства і населяють певну територію. Ознаки, за якими можна відрізнити один вид від іншого, називаються критеріями виду. Їх декілька. Розглянемо основні видові характеристики. Морфологічний критерій визначає подібність зовнішньої і внутрішньої будови організмів. Довгий час він був головним. Проте потім з’ясувалося, що в природі існують види-двійники, організми яких за будовою тіла майже або зовсім не відрізняються (види-двійники виявлені серед комарів, попелиць, щурів та ін.). Фізіологічний критерій показує схожість процесів життєдіяльності особин одного виду. Біохімічний виявляє схожість хімічного складу клітин. Генетичний грунтується на специфічності набору хромосом. Екологічний характеризує взаємовідношення даного виду з особинами інших видів і чинниками неживої природи. Географічний критерій визначає область поширення виду – ареал.

Таким чином, для визначення приналежності організму до того чи іншого виду потрібно використовувати всі критерії в сукупності.
Близькоспоріднені види об’єднують в особливу групу, звану родом. Наприклад, вид Собака і вид Вовк відносять до роду Вовк. Близькі, подібні пологи тварин відносять до одного сімейства: рід Вовк і рід Енотовидная собака входять до складу сімейства Собачі; туди ж входять рід Лисиця і рід Песець.
Близькі, подібні сімейства об’єднують в загін для тварин, або порядок для рослин, загони – в клас, класи – в тип для тварин або відділ для рослин, типи – в підцарство, подцарства – в царство. Усього розрізняють чотири царства живої природи: Бактерії – прокаріотів, їх клітини позбавлені ядра, Гриби, Рослини і Тварини – еукаріотичні організми, клітини яких оформленим ядром. Крім того, виділяють цілу групу організмів, що мають неклітинні будова, – Віруси, які є паразитами на генетичному рівні. Вони виявляють властивості живих організмів, тільки потрапляючи в про- і еукаріотичну клітку.
Організми різних систематичних груп в процесі історичного розвитку, пристосовуючись до мінливих умов середовища, давали початок все новим і новим формам.
Вивчення біологічного різноманіття ще не завершено. Вчені продовжують відкривати невідомі науці види.
У цьому підручнику ми розглянемо особливості будови і життєдіяльності представників більшості великих систематичних груп.

Запитання і завдання

1. Що вивчає систематика?
2. Хто заклав основу наукової класифікації живих організмів? Які принципи покладені вченим в її основу?
3. Використовуючи матеріал підручника, виділіть і внесіть в таблицю критерії виду і охарактеризуйте їх на конкретних прикладах.
4. На які царства поділяють все різноманіття живих істот? Чому?
5. Розгляньте малюнок, вкажіть, до якого царству належить кожен із зображених організмів.
6. Як ви думаєте, які завдання вирішує систематика?
7. Складіть розгорнутий план параграфа.

ПОДІЛИТИСЯ: