Що називають організмом в біології?

Як відомо, біологія – це наука, яка займається вивченням живих організмів і їх взаємодії в природному середовищі.

Але що називають організмом в біології, як відрізнити живий організм від неживої матерії, і які взагалі бувають організми? Давайте розберемося в цьому питанні.

Що таке організм?

Слово «організм» має латинське походження і використовувалося ще середньовічними вченими. На латині воно звучить як «organismus» і є похідним від слова «organizo», яке вживається в значенні «влаштовую, упорядковую». Так в біології називають будь-яка жива тіло, яке здатне існувати окремо від інших і має ряд властивостей, що відрізняють його від неживих предметів. Організм входить до складу свого виду і своєї популяції, тобто його зовнішній вигляд і характерні особливості життєдіяльності відповідають певним видовим якостям.

На нашій планеті мешкає безліч видів живих організмів. Їх вивчення і класифікація входить в сферу діяльності вчених-біологів. Структурною одиницею будь-якого організму є клітина, тобто всі вони складаються з різних живих клітин, що відповідають за різні функції. Розрізняють одноклітинні і багатоклітинні організми:

  • одноклітинні складаються з однієї-єдиної клітини і розмножуються переважно поділом;
  • багатоклітинні складаються з безлічі клітин різних видів, а процес розмноження у них організований різними способами.

Крім того, існує проміжна категорія – колонія одноклітинних, яка частково має ознаки багатоклітинного організму, а частково – ознаками групи окремих одноклітинних організмів.

Класифікація одноклітинних організмів

Всі існуючі на нашій планеті одноклітинні, або найпростіші організми, діляться на дві основні групи:

  • групу прокаріотів, в яку входять одноклітинні без чітко оформленого клітинного ядра і внутрішньоклітинних органоїдів, які харчуються за допомогою фотосинтезу або хемосинтезу;
  • групу еукаріотів, в яку входять одноклітинні з оформленими клітинними ядрами і розвиненими органоїдами.

Вважається, що одноклітинні організми виникли раніше за всіх інших живих істот і стали першими організмами, що з’явилися в ході еволюції.

Що таке багатоклітинні організми?

Будова переважної більшості багатоклітинних організмів включає різні типи клітин, призначені для виконання різних функцій – харчування, дихання, виведення продуктів переробки і т.д. У той же час, як показали дослідження, в організмах тварин є багатофункціональні клітини, що отримали назву стовбурових. У рослин аналогічними властивостями володіють клітини камбію.

Як свідчить еволюційна теорія, це багатоклітинні організми утворилися з груп або колоній одноклітинних істот. В процесі розвитку в колонії виникла і почала розвиватися спеціалізація, коли одна група клітин виконувала переважно функцію поглинання кисню, інша – функцію переробки поживних речовин, третя займалася виведенням продуктів розпаду. З плином часу спеціалізація поглиблювалася, і за мільйони років еволюції сформувалася безліч видів високорозвинених живих організмів, що складаються з мільйонів різних клітин.

У чому відмінність живого організму від неживого речовини?

На перший погляд, це дуже просте питання, і відрізнити живу істоту від неживої матерії дуже просто. Але щоб сформулювати відмінність і виділити основні ознаки живої істоти, вченим довелося провести величезну роботу. Сьогодні визнано, що живий організм має:

  • обміном речовин, тобто здатністю поглинати речовини з навколишнього середовища, переробляти і частково або повністю вбудовувати їх в себе;
  • сприйняттям і обробкою інформації, тобто здатністю реагувати на зовнішні подразники довільним зміною внутрішніх процесів;
  • можливістю розмножуватися, тобто здатністю відтворювати собі подібні організми;
  • розвитком, тобто здатністю змінювати з часом свій зовнішній вигляд, розміри і внутрішню структуру.

Цими властивостями володіють всі живі організми, від бактерії до людини.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Дивіться також:
Proteins