Середовища існування живих організмів

Існування людини, як і будь-якого іншого живого організму, неможливе поза його середовища існування.

Середовище проживання живих організмів – це та частина простору, яка оточує даний організм або групу організмів і впливає на нього певним чином різними факторами.

Будь-який організм відчуває вплив неорганічних і органічних складових природи і пристосовується до цих впливів.

Так, деякі тварини пристосувалися до низьких температур і можуть нормально існувати в районах Крайньої Півночі (песці, білі ведмеді), а інші здатні жити тільки в тропіках. На певній території, в однакових кліматичних умовах проживають певні групи організмів, пристосовані до існування в даному середовищі проживання. На планеті Земля розрізняють такі види середовищ існування:

 • наземно-повітряне;
 • водне;
 • наземне;
 • наземно-водне;
 • ґрунтове (едафічне), які характеризуються специфічними ознаками.

Названі вище середовища проживання розрізняються за агрегатним станом, щільностю, наявностю та різному вмісту кисню та іншими параметрами. Розглянемо коротку характеристику цих середовищ.

Наземно-повітряне середовище існування

Наземно-повітряне середовище характеризується тим, що воно є:

 • газоподібним (її повітряна частина);
 • твердим (наземна частина).

На поверхні землі організми зміцнюються (рослини, деякі гриби) або будують притулки (тварини).

У повітрі організми знаходять їжу і кисень.

Це аеробне середовище, в якому здійснюється інтенсивний обмін газів і води, а воду, необхідну для життєдіяльності живих істот, необхідно добувати і зберігати. Тому що живуть в цьому середовищі організми пристосовані до добування і збереження вологи, а тварини мають здатність до досить швидкого і активного переміщення. У цьому середовищі живуть:

 • птахи;
 • багато видів членистоногих (наприклад комахи);
 • ссавці;
 • різні види покритонасінних і т. д.

Водне середовище існування

Водне середовище характеризується рідким агрегатним станом і залежно від глибини може бути як аеробним (поверхневі шари різних водойм), так і анаеробним (на великих глибинах океану, у водоймах з високою температурою).

Це середовище щільніше, ніж повітряне, але більш сприятливе з позицій видобутку організмом води та її збереження в ньому. Водне середовище більш багате харчовими ресурсами. У ньому в далекому геологічному минулому зародилося життя (за образним висловом «океан є колискою життя»).

У цьому середовищі форми організмів різноманітні, і існують організми, які дихають як розчиненим у воді киснем, так і киснем, що міститься в атмосфері; живуть у цьому середовищі анаеробні організми. У водному середовищі живуть різні:

 • найпростіші;
 • водорості;
 • риби;
 • членистоногі;
 • молюски;
 • голкошкірі і представники інших типів і класів тваринного і рослинного світу.

Водно-наземне (наземно-водне) середовище існування

Водно-наземне (наземно-водне) середовище є прикордонним середовищем і поєднує в собі властивості наземного і водного середовища. Воно змішане і за агрегатним станом, будучи твердим (наземне) і рідким (водне).

Це середовище стала причиною виникнення особливої форми організмів (амфібій або земноводних), які поєднують ознаки і водних, і наземних тварин.

Ці тварини здатні дихати і атмосферним повітрям, і киснем, розчиненим у воді, цикл їхнього життя тісно пов’язаний з водним середовищем.

Деякі організми, що живуть в цьому середовищі, дихають тільки атмосферним киснем, але добувають їжу у водному середовищі. Дане середовище є «комфортним» з точки зору видобутку води організмом.

У цьому середовищі живуть різноманітні види і тварин, і рослин. До них відносяться рослини-гігрофіти, які належать до різних класів. Серед тварин в цьому середовищі мешкають різні види ссавців, птахів, членистоногих, амфібій і ін.

Наземне середовище існування

Наземне середовище характеризується тим, що тварини живуть на поверхні землі в нижній частині повітряного океану, як правило, далеко від водойм. Це середовище характеризується твердим агрегатним станом субстрату, але газоподібним станом місцеперебування, різноманітним водним режимом, тобто умови цього середовища дуже різноманітні, що визначає різноманіття пристосувань організмів до цього середовища. У ній проживають численні види:

 • найпростіших;
 • грибів;
 • лишайників;
 • водоростей;
 • вищих рослин;
 • птахів;
 • звірів і т. д.

Умови життя в наземному середовищі часто нагадують такі, як у повітряно-наземного середовища, але відрізняються від останнього тим, що організми все своє життя проводять на поверхні землі, а не в повітрі.

Едафічне середовище існування

Специфічним місцем існування є едафічне – ґрунт і більш глибокі шари заселеної організмами літосфери. Це середовище тверде, важке для переміщення, характеризується відсутністю світла, насичене молекулярним киснем, може містити крапельно-рідку воду, здатну бути середовищем існування найпростіших, багата мінеральними солями і різними органічними речовинами.

Це середовище дуже сприятливе для життєдіяльності різних організмів, тому є щільно заселеним середовищем проживання. У ній живуть різноманітні представники:

 • типу найпростіших;
 • різні водорості;
 • гриби;
 • різноманітні види хробаків;
 • молюсків;
 • різні представники вищих тварин.

Ґрунт є субстратом різних видів вищих рослин, для яких характерна наземне середовище.

Живий організм як середовище проживання інших організмів являє собою специфічне середовище проживання для паразитичних організмів. Це, як правило, середовище, позбавлене молекулярного кисню, тому в ньому живуть переважно анаеробні організми.

Паразитичні організми можуть жити і всередині, і поза організмом, умови їх життя можуть бути дуже різноманітними, тому форми таких організмів також різноманітні. У даному середовищі немає необхідності добувати і відшукувати поживні речовини, що накладає певний відбиток на будову подібних організмів.

У цьому середовищі живуть різні хвороботворні організми, а також деякі організми, які вступають з організмом-господарем у взаємно-корисному співжитті (прикладом останніх є бульбочкові бактерії, що мешкають в кореневих системах бобових рослин).

ПОДІЛИТИСЯ: