Роль відбору організмів в еволюції органічного світу

Найважливішим фактором еволюції (поряд зі спадковістю, мінливістю та іншими факторами) є відбір.

Еволюцію умовно можна розділити на природну і штучну. Природною називається еволюція, що протікає в природі під впливом природних факторів середовища, виключаючи безпосереднє прямий вплив людини.

Штучної називають еволюцію, здійснювану людиною з метою виведення таких форм організмів, які задовольняють його потребам.
І в природній, і в штучної еволюції велику роль відіграє відбір.
Відбір – це або виживання більш пристосованих до даного середовища проживання організмів, або вибраковування форм, що не відповідають визначеним критеріям.
У зв’язку з цим розрізняють дві форми відбору – штучний і природний.
Творча роль штучного відбору полягає в тому, що людина творчо підходить до виведення сорти рослин, породи тварин, штаму мікроорганізмів, комбінуючи різні методи селекції і відбору організмів з метою формування таких ознак, які найбільшою мірою відповідають потребам людини.
Природним відбором називають виживання особин, найбільш пристосованих до конкретних умов існування, і їх можливість залишити повноцінне в даних умовах існування потомство.
У результаті генетичних досліджень стало можливим виділення двох видів природного відбору – стабілізуючого і рушійного.

Стабілізуючим називається такий вид природного відбору, при якому виживають тільки ті особини, ознаки яких строго відповідають даним конкретних умов середовища, а організми з новими ознаками, що виникли в результаті мутацій, гинуть або не дають повноцінного потомства.
Наприклад, рослина пристосоване до запилення даним конкретним видом комахи (має строго певні розміри елементів квітки і їх будова). Виникло зміна – збільшився розмір чашечки. Комаха вільно проникає всередину квітки, не зачіпаючи тичинок, за рахунок чого пилок не потрапляє на тіло комахи, що запобігає можливість запилення наступного квітки. Це призведе до того, що дана рослина не дасть потомства і виник ознака не буде переданий у спадок. При дуже малому розмірі чашечки запилення взагалі неможливо, так як комаха не зможе проникнути в квітку.
Стабілізуючий відбір дозволяє подовжити історичний відрізок часу існування виду, так як не дає можливості ознаками виду «розмиватися».

Рушійною відбір – це виживання тих організмів, у яких з’являються нові ознаки, що дозволяють їм вижити в нових умовах навколишнього середовища.

Прикладом рушійного відбору є виживання метеликів з темним забарвленням на тлі закопчених стовбурів берези в популяції метеликів, що мають світле забарвлення.

Роль рушійного відбору полягає в можливості виникнення нових видів, що поряд з іншими факторами еволюції зробило можливою появу сучасного різноманіття органічного світу.
Творча роль природного відбору полягає в тому, що через різні форми боротьби за існування у організмів виникають ознаки, що дозволяють найбільш повно пристосуватися до даних умов середовища. Ці корисні ознаки закріплюються у організмів за рахунок виживання особин, що мають такі ознаки, і вимирання тих особин, у яких корисні ознаки відсутні.

Наприклад, північний олень пристосований до життя в полярній тундрі. Він може там вижити і дати нормальне плідне потомство, якщо зможе нормально видобувати свій корм. У оленя кормом є ягель (оленячий мох, відноситься до лишайникам). Відомо, що в тундрі довга зима і корм прихований під сніговим покривом, який оленя необхідно зруйнувати. Це стане можливим лише в разі наявності у оленя дуже сильних ніг, забезпечених широкими копитами. Якщо реалізується тільки один з цих ознак, то олень не виживе. Таким чином, в процесі еволюції виживають тільки ті особини, які володіють двома описаними вище ознаками (в цьому і полягає суть творчої ролі природного відбору стосовно до північного оленя).

Важливо розуміти відмінності природного та штучного відбору. Вони такі:
1) штучний відбір здійснює людина, а природний відбір мимовільно реалізується в природі під впливом зовнішніх факторів середовища;

2) результатом штучного відбору є нові породи тварин, сорти рослин і штами мікроорганізмів з корисними для господарської діяльності людини ознаками, а при природному відборі виникають нові (будь-які) організми з ознаками, що дозволяє вижити в суворо визначених умовах середовища;

3) при штучному відборі виникли у організмів ознаки можуть бути не тільки не корисними, вони можуть бути шкідливими для даного організму (але вони корисні для діяльності людини); при природному відборі виникли ознаки корисні для даного організму в даній, конкретній середовищі його існування, так як вони сприяють кращому його виживання в цьому середовищі;

4) природний відбір здійснюється з часу появи організмів на Землі, а штучний – тільки з моменту приручення тварин і з появи землеробства (вирощування рослин в особливих умовах).
Отже, відбір є найважливішою рушійною силою еволюції і реалізується через боротьбу за існування (останнє відноситься до природного відбору).

ПОДІЛИТИСЯ: