Роль бактерій в природі і їх використання

Все посилюється забруднення біосфери продуктами антропогенної діяльності, падіння родючості грунтів, скорочення біологічного різноманіття видів на нашій планеті, необхідність забезпечити харчуванням зростаюче населення Землі викликали нову хвилю наукового і практичного інтересу до бактерій як активним учасникам біологічного кругообігу, здатним вирішити багато з названих проблем.

Бактерії характеризуються разючим різноманіттям метаболічних процесів. Вони здатні отримувати енергію для життєдіяльності не тільки паразитичним шляхом, але і за рахунок бродіння і окислення органічних і неорганічних речовин. Багато бактерій є типовими сапротрофами і симбионтами. За останні роки накопичився великий матеріал, який свідчить про важливу роль бактерій в біосфері.

Особливо велику увагу дослідників в даний час привертає проблема біологічної фіксації молекулярного азоту. У цьому простежується величезна роль прокаріотів для жителів біосфери.

Велика роль бактерій в їх практичному використанні людиною:

  • синтез біологічно активних сполук, вітамінів, деяких гормонів;
  • руйнування складних ксенобіотичного з’єднань;
  • боротьба з забрудненням біосфери.
ПОДІЛИТИСЯ: