Рівні організації найпростіших

Найпростіші об’єднують в собі два плану будови – клітинний і організменний.

Клітинний план, загальний для всіх найпростіших, полягає в наявності однакових органоїдів, або органел, характерних для еукаріотних клітини: ядра, мітохондрій, рибосом, лізосом, мікротрубочок і т.д. Якщо у окремих груп найпростіших з’являються властиві тільки їм органели, то вони побудовані з тих же мікротрубочок, мікрофіламентів і тому подібних субодиниць, які зустрічаються і в клітинах багатоклітинних. Електронно-мікроскопічні дослідження підтвердили клітинний рівень організації найпростіших.

У той же час великі групи найпростіших мають крім цього ще й специфічну морфологічну організацію, свій особливий план будови, якого у інших груп немає. Таку морфологічну організацію та називають планом будови. Прикладом може служити апікальний комплекс органел у споровиків, якого немає в інших типів найпростіших. У інфузорій це два ядра з різними функціями і особливий тип статевого розмноження і т. П.

Організменний план будови у найпростіших є додатковим до їх клітинному плану. Вони не виходять за його межі. Всі основні еволюційні завдання вирішуються у них шляхом перебудови звичайних органел, а якщо і виникають нові, то все одно за рахунок комбінацій цитоплазматических структур – мембран, микротрубочек або микрофиламентов. Таким чином, клітинний рівень організації визначається не кількістю клітин, що входять до складу організмів, а тим, що еволюція таких організмів здійснюється тільки за рахунок множення і диференціювання вже наявних, а іноді і виникають органел. Серед найпростіших є і такі, у яких тіло складається з сотень і навіть тисяч клітин, але, тим не менш, вони не можуть вважатися багатоклітинними. У останніх еволюція йде завдяки спеціалізації вегетативних клітин, що і привело в кінцевому рахунку до утворення тканин і органів. Тканини – це однаково диференційовані клітини, що утворюють функціональні комплекси. У тварин широко поширені епітеліальні, сполучні, а також спеціалізовані – м’язові, нервові і залізисті тканини.

Таким чином еукаріоти представлені на нашій планеті двома рівнями організації – клітинним (найпростіші) і метаклеточним (багатоклітинні тварини та рослини). Оскільки серед найпростіших є група зелених жгутіконосцев, які об’єднують в собі ознаки тварин і рослин, їх можна розглядати як певний етап еволюції живих організмів, дівергіровавшіх свого часу на справжніх тварин (Animalia) і справжні рослини (Plantae).

Найпростіші, на відміну від багатоклітинних організмів, знаходяться на клітинному рівні організації. Це означає, що всі перебудови і ускладнення в їх тілі відбуваються за рахунок комбінацій або множення внутрішньоклітинних структур. У багатоклітинних же еволюція йде за рахунок диференціювання вегетативних клітин, що приводить до утворення тканин.

ПОДІЛИТИСЯ: