Рак шийки матки і гострий мієлоїдний лейкоз

Рак шийки матки. У слизовій оболонці шийки матки жінок, що палять виявлені метаболіти бензопірену і відповідні аддукти ДНК, що є прямим підтвердженням причинного значущості хімічних сполук тютюнового диму в канцерогенезі. У раніше проведених дослідженнях повідомлялося про збільшення в клітинах епітелію шийки матки жінок, що палять аддуктов табакспеціфічних нитрозосоединений з ДНК. Встановлено, що тютюнопаління неоднаково впливає на частоту розвитку різних гістологічних варіантів раку шийки матки. Найбільшою мірою у курців зростає ризик плоскоклітинного раку шийки матки.
Гострий мієлоїдний лейкоз. Доведений причинний зв’язок між тютюнопалінням і підвищеним ризиком гострого мієлоїдного лейкозу. Встановлено прямо пропорційна залежність між величиною відносного ризику мієлоїдної лейкемії, кількістю викурених щодня сигарет і тривалістю куріння. Даних про збільшення ризику лимфолейкоза у курців в контрольованих дослідженнях не отримано.
Підводячи підсумок вищевикладеного, слід зазначити, що в цій публікації описані тільки ті форми раку у курців, причинний зв’язок яких з впливом хімічних сполук тютюнового диму доведена. Наукові дослідження в цьому напрямку тривають. У зарубіжній пресі є повідомлення про те, що регулярне куріння підвищує ризик аноректального раку у жінок передклімактеричного періоду. В якості можливого механізму канцерогенезу обговорюється антіестрогенний ефект тютюнового диму. Проведено дослідження, які підтверджують збільшення ризику раку яєчників у жінок, що палять. Є дані про зв’язок раку яєчок з впливом компонентів тютюнового диму. На сьогоднішній день є незаперечним, що тютюнопаління – фактор ризику раку багатьох органів і систем організму людини. Відмова від куріння значно знижує цей ризик за всіма нозологічними формами раку.

ПОДІЛИТИСЯ: