Продуктивність спільноти

Чи буде стійким співтовариство, якщо продукція одного трофічного рівня перевищить харчові потреби організмів наступного рівня? Які процеси можуть відбуватися в цих випадках?

У співтоваристві, що зберігає стійкий стан, фактична продукція даного трофічного рівня повинна покривати харчові потреби організмів наступного рівня; в іншому випадку загальний запас біологічного речовини даного трофічного рівня буде неухильно знижуватися через виїданням.

Якщо продукція одного трофічного рівня перевищить харчові потреби організмів наступного рівня, то подальший розвиток подій (процесів) залежить від того, про який трофічні рівні йдеться. Якщо це продуценти – автотрофні рослини, то, ймовірно, буде мати місце накопичення відмерлих частин цих рослин (типові приклади: замулювання водойм, освіта торфовищ і т. д.). Якщо це консументи I порядку, то в разі збільшення їх чисельності відбудеться виедание ними основних харчових об’єктів (продуцентів) і, як наслідок, почнеться загибель рослиноїдних тварин через нестачу їжі.

Чи буде зберігатися незмінною величина популяції, якщо хижаки за рік виїдають таку кількість тварин, біомаса яких дорівнює за величиною їх загальної річної продукції?

Якщо хижаки за рік виїдають таку кількість тварин, біомаса яких дорівнює за величиною їх загальної річної продукції, то чисельність популяції цих тварин цілком може залишатися незмінною. Подібні взаємини між популяціями, коли продукція даного трофічного рівня покриває харчові потреби наступного рівня, є найважливішою умовою існування спільноти, що зберігає стійкий стан.

ПОДІЛИТИСЯ: