Поведінкова екологія

Чому деякі тварини виявляють альтруїзм? Що ми маємо на увазі під словом «поведінку»?

Основні положення поведінкової екології полягають у тому, що існує генетичний компонент поведінки, який може регулюватися природним відбором, і що пристосування виникають тому, що вони корисні для особини, а не для виду. Виходячи з цих положень, екологи намагаються зрозуміти наслідки застосування тієї чи іншої схеми поведінки, вирахувати, які шанси вижити і дати потомство вони дають індивіду, чим і визначається його пристосованість. Пристосованість індивіда – це ймовірність передачі копії своїх генів наступному поколінню. Розмноження – всього лише один із способів досягнення цієї мети; оскільки близькі родичі мають в основному загальний набір генів, то надання їм допомоги теж буде сприяти виживанню певного генотипу (непряма пристосованість).

Екологи, які займалися поведінкової екологією, запозичили з економіки деякі моделі, наприклад так званий аналіз витрат і результатів. Звичайно, найкраща «стратегія» індивіда часто залежить від поведінки інших індивідів того ж виду. Крім того, хоча розрахувати витрати і результати для одного окремого виду діяльності досить легко, основне завдання поведінкової екології полягає в тому, щоб розрахувати вплив один на одного різноманітних видів діяльності, таких, як пошук їжі, пошук партнера і порятунок від хижаків.

У недавній час основна увага поведінкової екології – неабиякою мірою завдяки розвитку молекулярної біології – змістилося в область репродуктивних стратегій, особливо статевого відбору, пов’язаного з вибором партнерів та «конкуренцією сперматозоїдів». Поведінкова екологія також все більше асоціюється з вищими рівнями біологічної організації. Наприклад, на відміну від традиційних моделей поведінкової екології, недавно представлені «індивідуальні» моделі популяційної динаміки досліджують вплив відмінностей у поведінці індивіда на популяцію.

І нарешті, моделі поведінкової екології починають застосовуватися у вивченні питань охорони природи. Як, наприклад, відреагує вид на зміну умов навколишнього середовища?

ПОДІЛИТИСЯ: