Потоки речовини і енергії в екосистемі

Яку роль в співтоваристві відіграють автотрофні організми, яку – гетеротрофні?

Автотрофні організми в співтоваристві виробляють (продукують) первинне біологічне (органічне) речовина і запасають в ньому енергію. Від цих речовин побічно залежать всі інші елементи природного співтовариства – гетеротрофи, які засвоюють, перебудовують і розкладають готові органічні речовини. Здійснення автотрофами і гетеротрофами своїх функцій в природному співтоваристві забезпечує здійснення кругообігу речовин і потоку енергії в природі.

Якому правилу підпорядковується зміна швидкості потоку енергії по харчовому ланцюгу?

При переміщенні енергії по харчовому ланцюгу з одного рівня на інший швидкість її потоку (тобто кількість енергії, що перейшла з одного трофічного рівня на інший в одиницю часу) різко знижується. Підраховано, що на будь-який трофічний рівень надходить близько 10% енергії попереднього рівня. Тому загальне число трофічних рівнів рідко перевищує три-чотири.

Що таке перевернута піраміда чисельності?

Піраміди чисельності відображають лише власне чисельність організмів на кожному трофічному рівні, але не швидкість самопоновлення організмів. Якщо швидкість розмноження популяції жертви висока, то навіть при низькій чисельності така популяція може бути достатнім джерелом їжі для хижаків, що мають більш високу чисельність, але низьку швидкість розмноження. З цієї причини піраміди чисельності можуть бути перевернутими. Приклади перевернутої піраміди чисельності:

– на одному дереві може жити і годуватися безліч комах;

– у водних екосистемах первинні продуценти (фітопланктон) швидко діляться і підтримують велику чисельність їх споживачів (зоопланктону), які мають тривалий цикл відтворення.

Назвіть види тварин і рослин, що займають суміжні трофічні рівні і знаходяться в єдиній харчовому ланцюгу.

Єдину харчовий ланцюг утворюють види тварин і рослин, що займають суміжні трофічні рівні. Наприклад, один ланцюг можуть становити: кропива (продуцент) – попелиця (консументи першого порядку) – личинка сонечка (консументи другого порядку) – синиця (консументи третього порядку). Інший приклад: фітопланктон – зоопланктон – плотва – щука.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.