Постембріональний розвиток тварин

Постембріональний розвиток починається з народження організму (для плацентарних і інших живонароджених організмів) або виходу з яйцевих оболонок.

Розрізняють два типи постембріонального розвитку – прямий і непрямий (розвиток з метаморфозом, або перетворенням).

При прямому розвитку з тіла матері (або яєчних оболонок) виходить організм невеликих розмірів, в якому закладені всі основні органи, властиві дорослій тварині. Так розвиваються птахи, плазуни, ссавці. Постембріональний розвиток цих організмів по суті являє собою зростання, статеве дозрівання, старіння і смерть.

Розвиток з метаморфозом супроводжується наявністю декількох стадій розвитку, при цьому народжений організм відрізняється від дорослого, іноді дуже сильно. При розвитку з метаморфозом розрізняють два різновиди: розвиток з повним метаморфозом і розвиток з неповним метаморфозом. Розвиток з метаморфозом характерний для амфібій (земноводних), членистоногих (особливо для комах) і інших тварин.

Розвиток з повним метаморфозом характеризується тим, що з’явився в результаті ембріонального розвитку організм сильно відрізняється від дорослої форми (так звана личинка). Ця личинка проходить ряд стадій, в результаті чого з’являється доросла особина.

Розглянемо деякі приклади розвитку організмів з повним метаморфозом. Яскравим прикладом такого розвитку є розвиток земноводних. З яйця (заплідненої ікринки) з’являється личинка – пуголовок. За багатьма рисами будови пуголовок нагадує риб: у нього є:

  • зяброві щілини;
  • зябра;
  • бічна лінія;
  • двокамерне серце;
  • одне коло кровообігу;
  • рибообразна форма тіла.

У процесі розвитку відбувається метаморфоз (перетворення), який полягає в тому, що хвіст пуголовка розсмоктується, з’являються передні і задні кінцівки, зникає бічна лінія, зябра, зяброві щілини, з’являються легені і друге коло кровообігу. В результаті даного метаморфоза формується маленька жаба, яка відрізняється від дорослої тільки розмірами і нездатністю до розмноження. При подальшому розвитку цей організм росте, досягає статевої зрілості, стає дорослою особиною, розвиток якої завершується смертю.

Іншим прикладом розвитку з повним метаморфозом є розвиток комах, наприклад метелики – білявки. З яйця з’являється личинка у формі гусениці. Це організм червоподібної форми, який посилено харчується, росте, зазнає кілька линьок. По досягненні певного розміру гусениця перетворюється на лялечку, яка знаходиться в коконі. Лялечка не харчується, а все перетворення здійснюється за рахунок тих поживних речовин, які накопичила гусениця. Після завершення всіх перетворень лялечка стає статевозрілою особиною, яка приступає до розмноження, відкладає яйця, і цикл розвитку повторюється.

Для деяких організмів характерний постембріональний розвиток з неповним перетворенням. У цьому випадку з яйця з’являється організм, зовні схожий на дорослий, але у нього не розвинені деякі життєво важливі органи. Прикладом таких організмів є сарана. З яєць сарани з’являються маленькі комахи, які відрізняються від дорослих особин нездатністю до польоту через те, що у них не розвинені крила. Ці комахи називаються «піша сарана». «Піша сарана» посилено харчується, зазнає кілька линьок, у неї розвиваються крила, і вона перетворюється на дорослу особину. Як випливає з опису, у таких організмів відсутня стадія лялечки.

Слід зазначити, що у тварин ріст організму (одна із складових частин розвитку) обмежений певним відрізком часу – тварини ростуть тільки до досягнення статевої зрілості.

ПОДІЛИТИСЯ: