Постембріональний (післязародковий) період у тварин

Постембріональний, або післязародковий, період починається з моменту виходу організму з яйцевих оболонок або з моменту народження і триває до статевої зрілості. У цей період завершуються процеси формоутворення і росту, що визначається насамперед генотипом, а також взаємодією генів між собою і з факторами зовнішнього середовища. У людини тривалість цього періоду становить 13-16 років.

У багатьох тварин виділяють два типи постембріонального розвитку – пряме і непряме.

При прямому типі розвитку у народжується особини вже є всі основні органи, властиві дорослій тварині (риби, плазуни, птахи, ссавці). При непрямому типі розвитку у тварин організмів спочатку утворюється личинка, яка за зовнішніми та внутрішніми ознаками значно відрізняється від дорослого організму, а лише потім – доросла особина (плоскі і кільчасті черви, молюски, ракоподібні, комахи, земноводні). Наприклад, з яєць жаби спочатку з’являються пуголовки і лише через кілька стадій формується доросла тварина. У комах (наприклад, жуків) з яйця виводиться личинка і тільки на стадії лялечки формується доросла тварина. Таке непряме формування організму називають розвитком з перетворенням, або метаморфозом (грец. Metamorphosis – «перетворення»). При цьому життєвий цикл комах може бути повним (жуки, метелики, мурашки) і неповним (коники, таргани, терміти).

ПОДІЛИТИСЯ: