Популяція: визначення, характеристика

Що таке популяція?

Популяція – це група організмів одного виду, що володіють здатністю вільно схрещуватися і необмежено довго підтримувати своє існування в даному районі.

Чому біологічні види існують в формі популяцій?

Існування біологічних видів вимагає відповідних умов і необхідних для підтримки життя ресурсів. Відповідні для того чи іншого виду умови формуються в просторі як би у вигляді окремих «острівців». Види заселяють ці відповідні їм «острівці» і тому поширені по території не рівномірно, а окремими групами – популяціями.

Які властивості можуть характеризувати популяцію як групу організмів?

Популяцію як групу організмів характеризують властивості, які не можна застосувати до окремих організмам. Ці властивості ще називають демографічними показниками. Серед них можна назвати: велика кількість (загальне число організмів), народжуваність (швидкість приросту чисельності), смертність (швидкість скорочення чисельності в результаті загибелі особин), віковий склад (співвідношення чисельності різновікових особин).

В чому полягає практичне значення вивчення популяцій? Наведіть приклади.

Вивчення популяцій важливо для прогнозування відбуваються в них змін і їх регулювання. Наприклад, при заготовках деревини дуже важливо знати швидкість відновлення лісу, щоб правильно планувати інтенсивність рубок. Аналогічна ситуація з популяціями тварин, які використовуються людиною для отримання харчового або хутрового сировини.

Практично значимо з медико-санітарної точки зору вивчення популяцій дрібних гризунів – носіїв збудника небезпечного для людини захворювання – чуми.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Паращитовидні залози