Поліплоїдний ряд

При вивченні хромосомних наборів різних рослин була виявлена цікава закономірність. Виявляється, що види одного роду можна розташувати в ряд за ступенем збільшення числа хромосом.

Так, наприклад, рід колоскові (пшениця) має багато видів. Пшениця однозернянка в ядрах клітин містить 14 хромосом, тверда, польська, повзуча – 28, м’яка – 42 хромосоми. Змінюється число хромосом – змінюються і властивості рослини. Так, пшениця однозернянка є диплоидной (2л), пшениця тверда, польська та повзуча – тетраплоидной (4n), а пшениця м’яка – гексаплоїдної (6n). Зазначені види пшениці становлять поліплоїдний ряд. Таким чином, група споріднених видів, у яких набори хромосом становлять ряд зростаючого збільшення основного числа хромосом, називається Поліплоїдний поруч.

Подібні поліплоїдні ряди визначені і у інших родів рослин. Рід паслін характеризується наступним Поліплоїдний поруч: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 108, 144 хромосоми. Рід троянда являє ряд, члени якого мають 14, 28, 42, 56 хромосом. Поліплоїдні ряди не обов’язково містять тільки автополіплоідние рослини. У роді крепіс, наприклад, спостерігається чітко виражена гетероплоїдія. Різні види мають 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 40, 42 хромосоми. Оце покоління і з двома поліплоїдні рядами, наприклад у роду вика види одного ряду мають 12 і 24 хромосоми (основне число х-6), а види іншого – 14 і 28 хромосом.

ПОДІЛИТИСЯ: