Поліморфізм: біологія

Поліморфізм – це наявність двох і більше форм особин в межах одного виду. Випадки поліморфізму спостерігаються в популяції людини, наприклад різне забарвлення волосся або очей (морфологічний поліморфізм).

Класичним прикладом поліморфізму може бути наявність в популяціях сонечка Adalia bipunctata поряд з особинами червоного кольору з чорними точками особин чорних з червоними крапками. При полиморфизме кожна форма (раса) існує в популяції в досить великому, хоча і не постійній кількості.

Крім морфологічного поліморфізму зустрічається поліморфізм, коли генетичні відмінності між формами, не змінюючи зовнішнього морфології організму, впливають на структуру певних макромолекул (полісахаридів, білків). Такий поліморфізм може бути названий біохімічним і виявлятися біохімічними або імунологічними методами. Однією з найбільш відомих форм подібного поліморфізму є існування різних груп крові в популяції людини. Подібне ж явище виявлено і серед багатьох ссавців і птахів.

Методами хроматографії і електрофорезу встановлено, що одна і та ж біохімічна функція у різних організмів контролюється ферментами, що мають певні зміни в молекулі (аллоферментамі). Значить, диплоїдний організм може містити принаймні два аллофермента. Таке явище називається поліморфізмом ферментів. Генетично це явище пояснюється наявністю двох або багатьох алелів одного гена, контролюючих синтез практично однакових за активністю ферментів, але що володіють, наприклад, різної рухливістю в електричному полі внаслідок амінокислотних замін в поліпептидного ланцюга.

До більш рідкісного типу поліморфізму може бути віднесений випадок співіснування в популяції тих чи інших хромосомних перебудов (інверсій, транслокаций). Наприклад, у двох близьких видів Drosophila pseudoobscura і Drosophila persimilis в природних популяціях часто зустрічаються структурні перебудови третьої хромосоми. Значну частину популяції цих видів становлять гетерозиготи по структурним перебудовам, і на хромосомах їх слинних залоз добре видно інверсійні петлі. До поліморфізму відносяться і випадки існування в популяції особин, що розрізняються за кількісними ознаками, прояв яких визначається як факторами зовнішнього середовища, так і генотипом, тобто наявністю в ньому того чи іншого співвідношення домінантних і рецесивних кількісних генів.

ПОДІЛИТИСЯ: