Перетворення енергії в клітині

При вивченні клітин під мікроскопом препарат зазвичай попередньо фіксують, тобто вбивають клітину. Тому при розгляданні таких препаратів може створитися враження, ніби клітина статична, нерухома.

Насправді ж жива клітина, яка перебуває у звичайній для неї середовищі, – це активна, динамічна структура. У ній відбувається рух, перетворення енергії, синтез, розпад і перенесення речовин. Весь цей комплекс реакцій живої клітини носить назву метаболізму, або обміну речовин, причому процеси синтезу, які призводять до утворення складових частин протоплазми, називають анаболизмом, а процеси розпаду, зазвичай пов’язані зі звільненням енергії – катаболизмом.

Як показали дослідження за допомогою ізотопів, амінокислоти, що надходять в клітину, спочатку беруть участь в реакціях анаболізму і використовуються в синтезі білків, які становлять головну частину живої протоплазми. Молекули білків протоплазми потім розщеплюються в процесі катаболізму, і з них утворюються амінокислоти, які можуть бути використані для отримання енергії. Ці явища були продемонстровані в наступних дослідах. Експериментальним тваринам додавали в їжу амінокислоти, мічені важким азотом. Через кілька годин в білках клітин виявився важкий азот, тоді як азотисті речовини, що виводяться нирками, не містили важкого азоту. Однак через один – два дні в сечі з’являлися продукти розпаду з важким азотом.

ПОДІЛИТИСЯ: