Палеонтологічні докази еволюції

Палеонтологія – це наука про органічний світ, який пройшов геологічні епохи, тобто про організми, які колись жили на Землі, а нині вимерли. У палеонтології виділяють палеозоологію і палеоботаніку.

Палеозоологія вивчає залишки викопних тварин, а палеоботаніка – залишки викопних рослин.

Палеонтологія прямо доводить, що органічний світ Землі в різні геологічні епохи був різний, він змінювався і розвивався від примітивних форм організмів до більш високоорганізованих форм.

Палеонтологічні дослідження дозволяють встановити історію розвитку різних форм організмів на Землі, виявити родинні (генетичні) зв’язки між окремими організмами, що сприяє створенню природної системи органічного світу Землі.

На закінчення можна зробити висновок про те, що коротко розглянуті явища доводять, що органічний світ Землі знаходиться в стані постійного повільного поступового розвитку, тобто еволюції, при цьому розвиток йшов і йде від простого до складного.

ПОДІЛИТИСЯ: