Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Вітрова енергія

0 коментарів

Вітру, використовується протягом сотень років, для отримання механічної, теплової та електричної енергії. Вітрова енергія, на сьогоднішній день є стійким і невичерпним джерелом.

Вітром називається рух повітря з області з високим...

Енергія Сонця

0 коментарів

Сонячна енергія в тій чи іншій формі є джерелом майже всієї енергії на Землі, який можна вважати невичерпним природним ресурсом.

Роль сонячної енергії

Сонячне світло допомагає рослинам виробляти поживні речовини,...

Біологічні ресурси Європи

0 коментарів

До біологічних ресурсів Європи відносяться всі живі організми, що мешкають на території даної частини світу, включаючи: тварин, рослини, гриби і мікроорганізми, які використовуються людьми для особистих потреб, а також дикі...

Мінеральні ресурси Європи

0 коментарів

Європа має значні запаси металевих ресурсів. Росія є основним постачальником нафти, що дає їй стратегічну перевагу в міжнародних переговорах. За межами Росії, нафти відносно мало в Європі (за винятком родовищ...

Земельні ресурси Європи

0 коментарів

Земля є основою для більшості біологічних ресурсів і діяльності людини. Сільське господарство, лісове господарство, промисловість, транспорт, житло та інші форми використання земель є важливим економічним ресурсом. Земля також є невід'ємною...

Географія людини

0 коментарів

Географія людини, або соціально-економічна географія - галузь географії, що займається дослідженням вплив навколишнього середовища на людське суспільство і земну поверхню, а також вплив антропогенної діяльності на планету. Соціально-економічна географія орієнтована...

Прокаріоти і еукаріоти

0 коментарів

Всі живі організми можуть бути розподілені в одну з двох груп (прокаріоти або еукаріоти) в залежності від основної структури їх клітин. Прокаріоти - живі організми, що складаються з клітин, які...

Що вивчає зоологія

0 коментарів

Зоологія - комплексна дисципліна про тварин, яка спирається на різноманітні наукові спостереження і теорії. Вона може бути розбита на безліч субдисциплін: орнітологія (дослідження птахів), приматологія (вивчення приматів), іхтіології (вивчення риб),...

Сонячне світло

0 коментарів

Це, ймовірно, найважливіша потреба для всіх живих істот, так як сонце є джерелом енергії, тепла і світла. Кількість сонячного світла визначає можливість виживання того чи іншого організму.

Наприклад, верхня частина...

Водне середовище

0 коментарів

Вода - необхідна умова існування всіх живих істот на планеті. Для багатьох видів мікроорганізмів, тварин і рослин, вода служить природним місцем існування, підтримує їх існування.

Значення для рослин

Рослини потребують...