Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Ареали людини

0 коментарів
Місце походження людини

Хоча відповідь на питання про первісну батьківщині людини багато в чому знайдений, але абсолютно бездоганною теорії досі не створено. Так, до цих пір дискутується питання про конкретне...

Етапи еволюції людини — доповідь

0 коментарів

Процес історичного (еволюційного) розвитку людини складався в основному з чотирьох етапів: первісні предки (до архантропів), найдавніші люди (архантропи), стародавні люди (неандертальці), люди сучасного вигляду (неоантропи).

Учений В. П. Алексєєв вважав,...

Антибіоз

0 коментарів

Антибіоз - це антагоністичні негативні зв'язку організмів, серед яких можна виділити наступні форми:

взаємна конкуренція; паразитизм; хижацтво. Взаємна конкуренція організмів

Єдиним і основним джерелом енергії у рослин, на відміну від...

Кільчасті черви [анеліди, Annelida]

0 коментарів

Кільчасті черви, або анелід (Annelida) - тип безхребетних тварин з групи первинноротих (Protostomia).

Предками кільчаків вчені вважають нижчих несегментовані черв'яків. Припускають, що саме від древніх кільчастих хробаків в далекому протерозое...

Спеціальна витривалість [Анаеробна]

0 коментарів

Спеціальна, або анаеробна, витривалість - це здатність до тривалого перенесення навантажень, характерних для конкретного виду професійної діяльності. Спеціальна витривалість відрізняється високим рівнем фізіологічних і психічних можливостей стосовно до виду діяльності...

Біологічні особливості людини

0 коментарів

Біологічні особливості людини - це унікальні фізіологічні та анатомічні властивості і якості людини як біологічного виду, які визначили його розповсюдження по всій Землі і рівень його розвитку. В першу чергу...

Порівняльно-анатомічні докази еволюції

0 коментарів

Важливим доказом еволюції є наявність у організмів гомологічних, аналогічні, рудиментарних органів, а також явища атавізму.

Гомологічні органи

Органи, що мають подібну будову і спільне походження, незалежно від виконуваних ними функцій,...

Земноводні [Амфібії, Amphibia]

0 коментарів

Земноводні, або Амфібії (Amphibia) - клас хребетних чотириногих тварин.

Поява земноводних - важливий момент в історії еволюції хребетних. Древніх амфібій можна назвати першопрохідцями суші.

Походження земноводних

Предки земноводних - кістеперие...

Видове різноманіття

0 коментарів
Незворотність еволюції

Вид - незворотний результат еволюції. Ще Чарлз Дарвін сформулював принцип незворотності еволюції: «Вид, раз зниклий, не може повторитися знову, якби навіть знову повторилися абсолютно тотожні умови».

В процесі...

Алопатрія

0 коментарів

Адлпатричне (географічне) видоутворення (від грец. Allos - інший + patris - батьківщина) - виникнення нових популяцій на окраїнних ділянках ареалу виду.

При алопатрія популяції, що входять в один вид, ізолюються...