Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Загальні відомості про клітини. Клітинна мембрана

0 коментарів

Які функції зовнішньої мембрани клітини?

Зовнішня клітинна мембрана складається з подвійного ліпідного шару і молекул білків, частина яких розташована на поверхні, а деякі пронизують обидва шару ліпідів наскрізь.

Зовнішня клітинна...

Основні положення клітинної теорії Теодора Шванна

0 коментарів

Хто розробив клітинну теорію?

Клітинну теорію сформулювали в середині XIX в. німецькі вчені Теодор Шванн і Матіас Шлейден. Вони підсумували результати багатьох відомих на той час відкриттів. Основні теоретичні висновки,...

Віруси: властивості та характеристика

0 коментарів

Яку будову мають віруси?

Прості вірусні частинки (наприклад, вірус тютюнової мозаїки) складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), укладеної в капсид - білкову оболонку. Деякі більш складні віруси (вірус герпесу,...

Біологічні каталізатори

0 коментарів

Які речовини називаються каталізаторами?

Речовини, які змінюють швидкість хімічної реакції, залишаючись до кінця її незмінними, називаються каталізаторами.

Яку роль відіграють ферменти в клітці?

Ферменти - біологічні каталізатори, що прискорюють хімічні...

АТФ та органічні сполуки клітини

0 коментарів

Яку будову має молекула АТФ?

Молекула аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) за своєю структурою нагадує один з нуклеотидів молекули РНК. АТФ складається із трьох компонентів: аденін, п'ятивуглецевий цукор рибозу і три залишку...

Нуклеїнові кислоти: властивості та характеристика

0 коментарів

Яку будову має нуклеотид?

Нуклеотид включає в себе три компоненти: азотисті основи, вуглевод, яким є п'ятивуглецевий цукор (дезоксирибоза або рибоза), і залишок фосфорної кислоти. Азотистих основ чотири: у ДНК це...

Функції білків у живому організмі

0 коментарів

Чим пояснюється різноманіття функцій білків?

Різноманіття функцій білків пояснюється різноманіттям їх будови. Як відомо, до складу білків може входити 20 видів амінокислот. Але різне поєднання амінокислотних залишків в молекулі поліпептиду...

Білки: характеристика та властивості

0 коментарів

Які речовини називаються білками або протеїнами?

Білки, або протеїни, являють собою біологічні полімери, мономерами яких є амінокислоти.

Всі амінокислоти мають аміногрупу (-NH2) і карбоксильну групу (-СООН) і розрізняються будовою і...

Ліпіди: властивості та характеристика

0 коментарів

Які речовини відносяться до ліпідів?

Ліпіди - велика група органічних сполук, що включає жири і жироподібні речовини. Вони малорозчинні в воді, але добре розчиняються в ефірі, бензині, хлороформі і деяких...

Вуглеводи: властивості та характеристика

0 коментарів

Який склад і будову мають молекули вуглеводів?

Молекули вуглеводів складаються з атомів вуглецю, водню і кисню, причому співвідношення водню і кисню в них 2: 1, як у молекулі води. Саме...