Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Біогеографічні області

0 коментарів

Тваринний та рослинний світ, поширений на земній кулі, є неоднорідним за складністю будови і функцій. На деяких континентах поширені відносно прості, а на інших - вкрай складні тварини і рослини.

...

Біогеографічні докази еволюції — коротко

0 коментарів

Дані біогеографічної науки є доказом еволюції (зміни органічного світу в історичному процесі), єдиного походження тваринного і рослинного світу різних континентів, появи відмінностей між тваринами і рослинами різних континентів в результаті...

Біогенетичний закон [Геккеля-Мюллера]

0 коментарів

Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера говорить про коротке повторення філогенезу в онтогенезі. Цей закон був відкритий у другій половині XIX ст. німецькими вченими Е. Геккелем і Ф. Мюллером.

Біогенетичний закон знаходить відображення...

Конспект про бактерії

0 коментарів

Бактерії (Bacteria) - мікроскопічні організми (мікроорганізми), поширені повсюдно і здатні переносити несприятливі умови. Бактерії - самостійне царство живої природи. Це доядерні організми, які мають найбільш просту будову. Харчуватися вони можуть...

Архей

0 коментарів

Архей, або Архейська ера (від грец. Archaios - древній) - найдавніша ера, яка тривала 900 млн років.

У ранніх шарах ери живі істоти не залишили ніяких слідів. Це пояснюється в...

Антропоморфні міфи

0 коментарів

Антропоморфні міфи - це такі антропогонічні міфи, де людина (або антропоморфна істота, тобто наділена людськими здібностями) є прабатьком.

У міру розвитку людського суспільства, зміни способу життя, виникнення релігійних вірувань з'явилися...

Антропологія — визначення

0 коментарів
Антропологія і інші науки

Уже в період становлення антропології виникла необхідність в даних суміжних наук, адже при вивченні людини дослідники прагнули охопити всі компоненти культури: мова, мистецтво, історію розвитку суспільства,...

Антропогонічні міфи

0 коментарів

Антропогонічні міфи (від гр. «Антропоса - людина і« гонія »- походження, народження) - це група міфів про походження (створення) людини. Саме в міфологіях виникають перші версії про появу людини на...

Антропогенна зміна природних комплексів

0 коментарів

Люди вже давно перетворять природу. Але зі зміною одного елемента природного комплексу змінюються і всі інші. Одна з найважливіших завдань географів в наш час - це вміти передбачити, які зміни...

Чому мавпи не перетворюються в людину?

0 коментарів

Оскільки людина в процесі історичного розвитку походить від людиноподібних мавп, природно, виникає питання, чому нинішні людиноподібні мавпи з часом не перетворюються в людину.

По-перше, нинішні людиноподібні мавпи ніколи не були...