Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Гетеротрофи

0 коментарів

У чому відмінність між сапрофітами і паразитами?

Відмінність сапрофітних організмів від паразитичних полягає в тому, що сапрофіти живляться мертвою органікою, а паразити використовують для харчування тканини і соки живих організмів.

...

Фотосинтез і хемосинтез

0 коментарів

Скільки глюкози, що синтезується в процесі фотосинтезу, доводиться на кожного з 4 млрд жителів Землі в рік?

Якщо врахувати, що за рік вся рослинність планети виробляє близько 130 ТОВ млн...

Живлення клітини

0 коментарів

За рахунок чого отримують енергію автотрофи?

Автотрофами називають організми, здатні створювати всі необхідні їм органічні сполуки. Енергію для синтезу органічних сполук автотрофи отримують за рахунок сонячного світла (фотоавтотрофи) або за...

Енергетичний обмін в клітині

0 коментарів

У яких клітинах АТФ найбільше?

Найбільший вміст АТФ в клітинах, в яких великі витрати енергії. Це клітини печінки і поперечно-смугастої мускулатури.

У скільки разів клітинне дихання ефективніше гліколізу в енергетичному...

Асиміляція і дисиміляція

0 коментарів

 Чому Сонце - найголовніше джерело енергії на Землі?

Для синтезу органічних речовин всім організмам необхідна енергія. Основним джерелом первинних органічних сполук на планеті є рослини. Рослини використовують для їх синтезу...

Відмінності в будові клітин еукаріот і прокаріот

0 коментарів

Які ознаки примітивності прокаріотів в порівнянні з еукаріотами ви можете назвати?

У прокаріот відсутні ядро ​​і хромосоми. Спадкова інформація прокаріотів представлена ​​єдиною молекулою ДНК, яка замкнута у вигляді кільця і...

Клітинний центр. Органели руху. Клітинні включення

0 коментарів

Які функції клітинного центру?

Клітинний центр виконує функцію формування внутрішнього скелета клітини (цитоскелета). Цитоскелет є мережею мікротрубочок, які пронизують цитоплазму, що підтримують форму клітини, що забезпечують рух органоїдів клітини, а...

Лізосоми. Мітохондрії. Пластида

0 коментарів

Де формується лізосома?

Лізосоми - мембранні структури, що містять безліч активних ферментів, які беруть участь в розщепленні високомолекулярних сполук: білків, ліпідів, вуглеводів. Лізосоми утворюються в комплексі Гольджі, куди надходять і...

Ендоплазматична мережа. Рибосоми. Комплекс Гольджі

0 коментарів

Чим утворені стінки ендоплазматичноїмережі і комплексу Гольджі?

Стінки ендоплазматичноїмережі і комплексу Гольджі утворені одношарової мембраною.

Назвіть функції ендоплазматичної мережі.

Ендоплазматична мережа (ЕРС) утворює транспортну систему клітини. На гладкій ЕРС здійснюється...

Ядро клітини: властивості та характеристика

0 коментарів

Які функції ядра клітини?

У ядрі міститься вся інформація про процеси життєдіяльності, зростання і розвитку клітини. Ця інформація зберігається в ядрі у вигляді молекул ДНК, що входять до складу хромосом....