Біологія

Реферати, конспекти лекцій з біології

Зчеплене успадкування ознак

0 коментарів

Що собою являють хромосоми?

Хромосоми - особливі, інтенсивно забарвлюються структури ядра, добре помітні в мікроскоп при діленні клітини, які є носіями генетичного матеріалу. Кожна хромосома містить молекулу ДНК, з'єднану з...

Закон незалежного успадкування ознак

0 коментарів

Як ви думаєте, чи часто в природі зустрічається дигібридне схрещування?

Якщо експериментатор вибирає для подальшого аналізу дві пари ознак і схрещує між собою організми, чітко розрізняються за цими двома ознаками,...

Неповне домінування. Генотип і фенотип

0 коментарів

Яке розщеплення за фенотипом відбувається у другому поколінні при неповному домінуванні?

При неповному домінуванні в другому поколінні відбувається розщеплення потомства за курсом 1: 2: 1 як за генотипом (АА: Аа:...

Закономірності успадкування ознак, встановлені Г. Менделем

0 коментарів

Яких правил дотримувався Г. Мендель при проведенні своїх дослідів?

Г. Мендель розробив методику проведення дослідів над рослинними гібридами. Суть цієї методики зводилася до наступного. По-перше, для проведення дослідів Г. Мендель...

Біогенетичний закон

0 коментарів

 Чим починається і чим закінчується ембріональний період розвитку?

Ембріональний період розвитку починається з освіти заплідненої яйцеклітини - зиготи і триває до народження організму або його виходу з яєчних оболонок.

Чим...

Запліднення: визначення і характеристика

0 коментарів

Чому зовнішнє запліднення вимагає великого числа сперматозоїдів?

Зовнішнє запліднення спостерігається у риб і амфібій, гамети яких викидаються в воду, де відбувається їх злиття один з одним. Для успішного запліднення фактори...

Статеве розмноження організмів: характеристика

0 коментарів

У чому перевага статевого розмноження перед безстатевим?

При статевому розмноженні, яке здійснюється шляхом злиття двох статевих клітин гамет, відбувається обмін генетичною інформацією батьків. В результаті з'являється різноманітне за своїми ознаками...

Безстатеве розмноження організмів: характеристика

0 коментарів

Які види безстатевого розмноження ви можете назвати?

Безстатеве розмноження характеризується тим, що в ньому бере участь лише одна батьківська особина і абсолютно ідентичні материнській дочірні особини.

У природі існують кілька...

Поділ клітини. Мітоз

0 коментарів

У чому біологічне значення мітозу?

Біологічне значення мітозу полягає в тому, що в результаті цього способу розподілу утворюються клітини з спадковою інформацією, яка ідентична інформації материнської клітини.

Мітоз забезпечує процеси...

Синтез білків в клітині

0 коментарів

Що таке транскрипція?

Транскрипція - процес копіювання генетичної інформації з ділянки ДНК на іРНК. Починається транскрипція з деспіралізаціі ділянки ДНК і розриву водневих зв'язків між комплементарними підставами обох поліпептидних ланцюгів....