Особливості сперматогенезу і овогенеза у рослин

У рослин при гаметогенезе мейотичного поділу не відбувається, так як гамети утворюються в організмах статевого покоління (в гаметофітах), клітини якого є гаплоїдний через те, що гаметофіт розвивається із спор. Спори утворюються при Спорогенез, при якому здійснюється мейоз, тому спір володіють гаплоїдний набором хромосом і гаплоїдний кількістю ядерної речовини. Схема спорогенеза в цілому нагадує сперматогенез, відрізняючись від такого лише тим, що в результаті спорогенеза утворюються гаплоїдні спори, а при сперматогенезі – гаплоїдні сперматозоїди.

Сперматогенез у рослин відбувається в антеридиях і не супроводжується мейозом. Овогенез у вищих рослин відбувається в архегоніях (крім покритонасінних рослин). Більш докладно це питання буде розглянуто в підрозділі, присвяченому розвитку рослин.

ПОДІЛИТИСЯ: