Онтогенез: доповідь

Індивідуальний розвиток особини багатоклітинних організмів починається від однієї-єдиної заплідненої яйцеклітини, або зиготи. В ході цього дивного за складністю і стрункості комплексу ростових і формотворчих процесів розвивається високоорганізована багатоклітинний організм, що успадковує за законами генетики специфічні індивідуальні, родові і відповідні кожному виду анатомо-фізіологічні особливості, а у людей і деяких видів вищих ссавців ще й психологічні риси.

Вся сукупність перетворень, що відбуваються у особини від зародження і до її смерті, називається індивідуальним розвитком організму, або онтогенезом (грец. Ontos – «суще»; genesis – «виникнення», «походження»).

В організмі, що розвивається легко простежуються не тільки видові ознаки, а й ряд родових (і «сімейних» – у людини) рис, які нерідко можуть бути відсутніми у його батьків, але спостерігалися у більш віддалених предків.

Розвиток будь-якого організму (в тому числі і людини) протягом життя – це реалізація генотипу, закладеного в зиготі, як програми ознак, що передаються з покоління в покоління.

В онтогенезі зазвичай виділяють два періоди – ембріональний і постембріональний – і стадії дорослого організму.

В ході онтогенезу відбуваються зростання, диференціація і інтеграція частин розвивається багатоклітинного організму. Відповідно до сучасних уявлень, в зиготі є програма у вигляді коду спадкової інформації визначає хід розвитку даного організму (особини). Ця програма реалізується в процесах взаємодії між ядром і цитоплазмою в кожній клітині зародка, між різними його клітинами і між комплексами клітин в зародкових листках.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Основна речовина клітини