Кругообіг речовин в біосфері

Які типи організмів відіграють основну роль у підтримці кругообігу біогенних елементів?

Біогенними називають знаходяться в екосистемі і необхідні для її життя елементи – макротрофні і мікротрофні. Вони постійно зв’язуються, входячи до складу біомаси екосистеми, що знижує їх кількість, що залишається в середовищі екосистеми. Якби організми розкладалися завдяки діяльності редуцентів (гетеротрофних організмів), то запас поживних речовин вичерпався б і життя екосистеми припинилася. Тому можна стверджувати, що саме редуценти грають основну роль в підтримці кругообігу біогенних елементів.

Чи існує сувора зв’язок між біомасою, або продуктивністю, виду і його значенням в підтримці функціонування спільноти?

Строгого зв’язку між біомасою, або продуктивністю, виду і його значенням в підтримці функціонування спільноти не існує. Популяції багатьох організмів накопичують і утримують біогенні речовини, необхідні для підтримки життя, граючи тим самим роль «посередника» в обміні речовин між живою і неживою природою.

Наприклад, молюски, фільтруючи воду і витягуючи звідти дрібні організми і їх залишки, захоплюють і утримують велику кількість фосфору. Незважаючи на те що роль молюсків в харчових ланцюгах прибережних морських співтовариств невелика (вони не утворюють щільних скупчень з високою біомасою, їх харчова цінність невисока), ці організми мають першорядне значення як фактор, що дозволяє зберегти родючість тієї зони моря, де вони мешкають.

Аналогічна ситуація з бобовими рослинами, які завдяки бульбочкових бактерій, що живуть на їх коренях, сприяють фіксації в грунті азоту.

ПОДІЛИТИСЯ: