Класифікація джерел забруднень

По виду виникнення, забруднення навколишнього середовища поділяються на:

Антропогенне (штучне) забруднення

Антропогенне забруднення – вплив на навколишнє середовище, викликане діяльністю людства. Основними джерелами штучного забруднення виступає:

 • індустріалізація;
 • винахід автомобілів;
 • зростання населення Землі;
 • збезлісення: знищення природного місця існування;
 • ядерні вибухи;
 • надмірна експлуатація природних ресурсів;
 • будівництво будівель, доріг, гребель;
 • створення вибухонебезпечних речовин, які використовуються під час військових дій;
 • використання добрив і пестицидів;
 • видобуток корисних копалин.

Природне забруднення

Природне забруднення викликається і відбувається природним чином, без участі людини. Воно може вплинути на навколишнє середовище протягом певного проміжку часу, проте здатне регенеруватися. До джерел природного забруднення відносяться:

 • виверження вулканів, з виділенням газів, попелу і магми;
 • лісові пожежі виділяють дим і газові домішки;
 • піщані бурі піднімають пил і пісок;
 • розкладання органічних речовин, в процесі якого вивільняються гази.
ПОДІЛИТИСЯ: