Кайнозойський період

Сучасна ера – кайнозой – відрізняється пануванням на суші насіннєвих рослин і високим різноманітністю ссавців і птахів. Загалом упродовж кайнозоя відбувається поступове погіршення кліматичних умов по всій поверхні Землі.

У палеогені в морських екосистемах високого різноманітності досягли форамініфери і молюски. На суші в той час відбувалося становлення різноманіття ссавців, в тому числі комахоїдних, приматів і копитних. В кінці цього періоду з’являються перші гризуни.

У неогені почалося формування покривного заледеніння в приполярних широтах і гірського заледеніння в високих гірських масивах. Ймовірно, найбільш цікава подія цього періоду – поява і еволюція вищих приматів, що призвело до появи роду людина. У четвертинному періоді (або антропогене) – неодноразово формувалися потужні покривні заледеніння, що досягали в Європі 50о північної широти, а в Північній Америці – навіть 400. Ще більш широке поширення набула багаторічна мерзлота. У морських і особливо наземних екосистемах відбувалися різкі перебудови. Різко скорочувалася різноманітність теплолюбних форм і розселялися холодостійких види. В кінці останнього заледеніння (приблизно 12-11 тис. Років тому) вимерли багато великих і холодостійких ссавці – мамонти, низка видів мускусних биків, бізонів, носорогів, оленів, коней і т.п.

Ще одна чудова подія четвертинного періоду – це поява (приблизно 40 тис. Років тому) виду людина розумна, подальша діяльність якого призвела до значної перебудови більшості екосистем і зараз добре проявляється навіть на рівні всієї біосфери.

ПОДІЛИТИСЯ: