Гібридизація і різновиди

При гібридизації в жорстких умовах подібної послідовності людини з фільтрами високої щільності, на яких були нанесені рекомбінантні косміди з фрагментами ДНК хромосоми 19 людини, ранжируваних раніше на хромосомі 19, було виявлено шістнадцять різних космід і вдалося локалізувати їх на хромосомі 19. Кружками на малюнку відзначені ті косміди, які поряд з послідовностями, що мають схожість з RP399, містили раніше локалізовані в лабораторії Е. Д. Свердлова LTR ендогенних провірусів. Малоймовірно, що така висока кореляція є випадковою.

Таким чином, в разі послідовності RP399 можна з певною часткою впевненості говорити про те, що ми маємо справу з таким собі сімейством повторюваних елементів геному людини, що мають спорідненість з нуклеотидної послідовності з геномом HIV-1. Цю впевненість додає той факт, що у фрагменті, клонувати за допомогою гена nef одночасно міститься послідовність, що має значну схожість з геном env, який межує з геном nef в геномі HIV-1. Крім того, існує висока кореляція між розподілом env / nef-подібних елементів і LTR HERV. Випадкове сусідства в геномі людини двох таких елементів представляється малоймовірним.

Число космід, гибрідизуючою з містить зондом в м’яких умовах, приблизно в 40 разів більше. Якщо вважати, що env / nef- і подібні елементи рівномірно розподілені не тільки в хромосомі 19, а й у інших хромосомах людини, то їх загальна кількість в геномі людини можна оцінити величиною порядку 103 і 2 х 104 відповідно.

В даний час опубліковано невелике число робіт, присвячених аналізу розподілу ретровірус-подібних елементів на хромосомах. Так, вчені показали присутність 25 000 LTR HERV майже на всіх хромосомах людини. Лебедєв з співавт. спостерігали досить рівномірний розподіл LTR HERV уздовж хромосоми 19. У сукупності з нашими даними зараз можна вважати, що різні типи ретровірус-подібних елементів широко дисперговані в геномі людини.

Характеристика ділянок геному людини, гомологічних регуляторним генам HIV-1, можливо дозволить прояснити питання про походження цих генів. Однак представлені тут результати поки не дозволяють зробити однозначний висновок. Разом з тим виявлення нами часткового подібності між регуляторними вірусними генами nef і tat / rev HIV-1 – з одного боку, і ДНК людини та інших ссавців – з іншого дозволяють припустити, що подібно таким типовим онкогенні, як src, ras і інші, окремі регуляторні гени (або елементи) HIV могли бути “придбані” з еукаріотичного генома в процесі еволюції вірусу.

ПОДІЛИТИСЯ: