Гетеротрофні організми: доповідь

Біосфера утворює на Землі як би тонку плівку життя, яка одержує енергію завдяки сонячному світлу. Її жива частина утворена автотрофними організмами (їх більше) і гетеротрофних організмами (їх менше). Їхні взаємини в біосфері нагадують взаємини водоростей і грибів в лишайнику. Автотрофні організми, використовуючи енергію сонячного світла, весь час створюють з простих неорганічних речовин складні органічні речовини, а гетеротрофні організми цими речовинами харчуються і в процесі свого обміну речовин розкладають їх до вихідних (простих неорганічних) речовин, необхідних автотрофним організмам для нового фотосинтезу. В результаті кругообіг всіх необхідних речовин в біосфері замкнуті, і біосфера не потребує постійного притоку ззовні нічого, крім сонячного світла. Завдяки такому пристрою вона не виснажує навколишнє середовище і існує на Землі не один мільярд років.

Біосфера – це вся жива природа Землі разом з тією частиною неживої природи, яка залучена в діяльність живих організмів і якось ними використовується.

Основну частину створених в біосфері органічних речовин гетеротрофні організми (в першу чергу бактерії і гриби, а крім них тварини) розкладають після того, як створили їх організми відімруть. Види, зайняті переробкою мертвого органічної речовини, в екології називають разлагателі (або редуцентамі). Але близько 1/10 частини органічних речовин гетеротрофи руйнують в живому вигляді. Наприклад, гриб в лишайнику надлишкову частину водоростей побиває й переробляє. Види живих організмів, що руйнують органічні речовини, поїдаючи їх творців в живому стані, екологи називають споживачами (або консументами). В основному це тварини.

За обсягом споживаного і переробляється органічної речовини перше місце займають бактерії і гриби (рис. 1), а друге місце – тварини, причому майже половина роботи доводиться на одноклітинних тварин.

Гетеротрофну частина біосфери утворена бактеріями, грибами і тваринами – одноклітинними і багатоклітинними. Всі вони споживають і розкладають органічні речовини, постійно створюються автотрофної частиною біосфери. Функція гетеротрофних організмів – довести розкладаються речовини до такого стану, щоб автотрофні рослини могли їх знову засвоїти і використати в новий цикл синтезу органічних речовин.

Сумарне споживання речовини гетеротрофами одно синтезу речовини автотрофами.

На малюнку 1 частка речовини, що переробляється кожною групою організмів, приблизно відповідає розміру зайнятого ними прямокутника. Перший прямокутник відповідає частці речовини, споживаної мікроскопічно малими організмами; другий – дрібними організмами і третій – великими. Ви бачите, що основна частина речовини споживається найдрібнішими організмами, тобто вони в біосфері головні. Всі тварини споживають приблизно стільки ж, скільки бактерії і гриби.

Великі багатоклітинні тварини (в основному хребетні – риби, земноводні, плазуни, птахи та ссавці) переробляють, поїдаючи всього лише 1/25 частину своєї продукції біосферою органічної речовини. Таким чином, чим дрібніше організми, тим більше їх роль в біосфері. Цей принцип зберігається і серед тварин, що поїдають подібну їжу, наприклад, рослини в будь-якому інтервалі їх розмірів (рис. 2). Якщо підраховують поштучно всіх тварин, що мешкають в будь-якому місці, то дрібних виявляється у багато разів більше, ніж великих.

ПОДІЛИТИСЯ: