Геохронологічна шкала розвитку організмів

За сучасними уявленнями, життя (прокаріотична) виникає на кордоні Гадейського Еон-архею. Еукаріоти виникають в рифеї, а багатоклітинні тварини практично всіх сучасних типів (плюс ряд нині вимерлих груп) в докембрії близько 1 млрд років тому. При цьому палеонтологічні матеріали по багатоклітинних стають більш-менш численними тільки починаючи з кембрію.

Залишки копалин безчерепних відомі починаючи з кембрію, біґосів – починаючи з ордовика, риб – з силуру, амфібій – з пізнього девону. У пізньому карбоні з’являються рептилії, які панують серед хребетних протягом усього мезозою.

Ссавці походять від сінапсідних рептилій в тріасі, а птиці від однієї з груп динозаврів – в юре.

На кордоні мезозою і кайнозою більшість древніх груп рептилій зникають, і теплокровні птахи та ссавці починають домінувати серед хребетних.

ПОДІЛИТИСЯ: