Еукаріоти: доповідь

Еукаріоти (від лат. Eu – той, хто має, і грец. Karion – ядро) – організми, клітини яких мають ядро. Ядро відмежоване від цитоплазми подвійною мембраною, усередині ядра містяться хромосоми – ДНК, «одягнені» в білки. У цитоплазмі розташовані органели:

  • мітохондрії, які виконують функцію енергетичних станцій клітини;
  • рибосоми, де на основі інформації, представленої в РНК, амінокислоти «зшиваються» в молекули білків;
  • ендоплазматична сітка, на мембранах якої синтезуються білки, а в порожнинах накопичуються і транспортуються органічні речовини клітини (білки, жири, вуглеводи);
  • апарат Гольджі, де ці накопичені речовини «упаковуються» і використовуються самою клітиною або залишають її межі;
  • лізосоми, які відіграють роль «травної системи» клітини.

У клітинах рослин є особливі органели – пластиди, найважливішими з яких є зелені хлоропласти. У них-то і відбувається головний процес фотосинтезу – накопичення сонячної енергії та утворення органічних речовин з вуглекислого газу і води. Крім цього, рослинна клітина містить вакуолі – великі порожнини, наповнені клітинним соком. І нарешті, рослинна клітина відрізняється від тваринної клітинною стінкою: крім мембрани, вона має додаткову оболонку з целюлози.

До надцарства еукаріотів відносять три царства: рослини, тварини і гриби.

ПОДІЛИТИСЯ: