Ембріональний (зародковий) період розвитку людини

Ембріональний (зародковий) період розвитку багатоклітинного організму, або ембріогенез, у тварин охоплює процеси, що відбуваються від першого поділу зиготи до виходу з яйця або народження молодої особини, а у рослин – від ділення зиготи до проростання насіння і появи проростка.

Ембріональний період у більшості багатоклітинних тварин включає три основних етапи: дроблення, гаструляції і диференціацію, або морфогенез.

Зародок тварин (як і рослин) – єдиний організм. У ньому всі клітини, тканини і органи розвиваються в тісній взаємодії. При цьому кожен зачаток своїм розвитком впливає на інші зачатки, значною мірою визначаючи шлях їх формування. Крім того, на темпи зростання і розвитку зародка впливають фактори внутрішнього (організм матері) і зовнішнього середовища проживання. Порівняння ембріогенезу різних хребетних тварин, наприклад риб, амфібій, птахів і ссавців, показує, що їх ранні стадії розвитку дуже подібні між собою. Але на пізніх стадіях ембріони цих тварин розрізняються вже досить сильно.

Факти подібності ембріонів у хребетних тварин були вперше описані вченими першої половини XIX ст. Серед них – наш вітчизняний вчений-ембріолог Карл Максимович Бер. У книзі «Про історію розвитку тварин» (1828) він зіставив зародкову організацію представників різних класів хребетних тварин і прийшов до важливого висновку: все зародки хребетних відтворюють загальні ознаки типу (тобто як би виходять із загального типу організації), розвиваючись надалі в різних напрямках або, як писав К. М. Бер, «відокремлюючи один від одного». При цьому в ході ембріогенезу у різних класів хребетних загальні ознаки типу формуються раніше, ніж видові ознаки виду. Відкриті К. Бером закономірності ембріонального розвитку Ч. Дарвін розглядав як одне з істотних доказів еволюції і назвав їх «законом зародкової схожості». Пізніше він був названий законом Бера.

ПОДІЛИТИСЯ: