Дарвін і походження видів

У чому ж причина різноманіття живих організмів на нашій планеті?
Чим пояснити дивну пристосованість живих істот до умов життя? Відповідь на це питання дає еволюційне вчення, що розкриває механізми походження і розвитку органічного світу.
Еволюція (від лат. «Еволюта» – розгортання) – необоротне історичний розвиток живої природи.
Великий англійський учений Чарлз Дарвін (1809-1882) пояснив розвиток природи дією природних законів. Він звернув увагу на існування двох важливих ознак живих організмів: спадковості і мінливості і що саме вони лежать в основі еволюційного розвитку живої природи. Спадковість – це здатність організмів передавати свої ознаки і властивості нащадкам. Мінливість – це властивість, протилежне спадковості, – здатність живих організмів набувати нових ознак. Вивчаючи мінливість організмів, він розділив її на дві групи. Зараз їх називають ненаследственная і спадкова мінливість. Неспадкова мінливість виникає у організмів під впливом факторів зовнішнього середовища, але ці зміни не передаються наступному поколінню. Спадкова мінливість – це поява в окремих особин нових ознак, які були відсутні у їхніх предків і можуть бути передані наступним поколінням. Саме цю форму мінливості використовували селекціонери для отримання нових порід тварин. Вивчивши існуючий в цей період досвід, він прийшов до висновку: людина створює сорти і породи на основі індивідуальної спадкової мінливості – тієї мінливості, яка притаманна кожному організму і дозволяє відрізнити один від одного особин одного виду. З покоління в покоління людина з великої кількості особин відбирав і залишав на плем’я тих, хто володів якимось корисним для нього спадковим ознакою, наприклад корів, що дають більше молока, курей, які несуть більше яєць, рослини з більш великими плодами і т. Д. В результаті були отримані нові породи тварин і сорти культурних рослин, що володіють потрібними людині властивостями.

 

Розуміння походження культурних форм дало ключ до пояснення походження видів. Спадкова мінливість, на основі якої людина веде штучний відбір, проявляється і в природі. Сама по собі вона ще не призводить до утворення нового виду (як не приводить до виникнення культурної форми рослин або тварин). У природі повинні існувати причини, що визначають процес видоутворення. Це боротьба за існування і природний відбір.

 

Боротьба за існування – це складні й різноманітні стосунки організмів між собою і з умовами зовнішнього середовища. У живій природі вона неминуча: адже організми здатні до необмеженого розмноження (кожна пара батьків при сприятливих умовах дає дуже велику кількість нащадків), а життєві ресурси обмежені. Це призводить до конкуренції за однакову їжу, подібні умови проживання і розмноження. Дожити до зрілого віку і залишити потомство можуть лише деякі особини.
У процесі боротьби за існування відбувається природний відбір, в результаті якого виживають особини з корисними в даних умовах ознаками, а позбавлені таких ознак – гинуть. А в підсумку найбільш пристосовані до конкретного середовища організми залишають плідне потомство, і їх чисельність зростає. Наприклад, в промислових районах, де стовбури дерев покриті кіптявою, збільшується число метеликів березової п’ядуна з темним забарвленням крил, так як така забарвлення робить комах непомітними для птахів – їх природних ворогів.
Таким чином, з покоління в покоління в результаті боротьби за існування і природного відбору види змінюються в напрямі все більшої пристосованості до умов середовища.

Пристосовуючись до різноманітних умов проживання, тварини, рослини, гриби і мікроорганізми набувають різні особливості і формують таким чином різноманіття живої природи.
Вчення Ч. Дарвіна доводить, що рушійні сили еволюції – розвитку природи – знаходяться в ній самій: це спадкова мінливість, боротьба за існування і її результат – природний відбір.
Запитання і завдання
1. Дайте визначення поняття «еволюція».
2. У чому сутність явищ спадковості і мінливості?
3. Що таке боротьба за існування? Що лежить в її основі?
4. Охарактеризуйте рушійні сили еволюції.
5. Як ви вважаєте, які процеси супроводжують виведення нових порід домашніх тварин і сортів культурних рослин?
6. Розгляньте малюнок нижче, вкажіть, які із зображених тварин виникли в результаті природного відбору, а які – в результаті штучного відбору.
7. Обговоріть у класі, де і які зміни мають відбутися в організмі, щоб у його нащадків з’явилися нові ознаки.
8. Складіть розгорнутий план параграфа.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Механічні фактори рослин