Біологія – наука про життя

Що вивчає біологія?

Біологія вивчає життя в усіх його проявах: будова, функціонування живих організмів, їх поведінку, взаємовідносини один з одним і навколишнім середовищем, а також індивідуальне та історичний розвиток живого.

Чому сучасну біологію вважають комплексною наукою?

Сучасна біологія являє собою систему наук, кожна з яких глибоко і детально досліджує свій предмет. Так, відокремилися біологічні науки, що вивчають тварин (зоологія), рослини (ботаніка), бактерій (мікробіологія), віруси (вірусологія). Будова організмів досліджує морфологія, функціонування живих систем – фізіологія, спадковість і мінливість – генетика. Але головне, що знання, отримані кожної з цих наук, об’єднуються, взаємно доповнюються, збагачуються і проявляються у вигляді біологічних законів і теорій, які носять загальний характер.

Сучасна біологія не може розвиватися окремо від інших наук. Кожен процес або явище, характерне для живих систем, досліджується комплексно, із залученням новітніх знань інших наукових областей. Тому в даний час відбувається інтеграція біології з хімією (біохімія), фізикою (біофізика), астрономією (космічна біологія).

Таким чином, сучасна біологія виникла в результаті диференціації і інтеграції різних наукових дисциплін і є комплексною наукою.

Яка роль біології в сучасному суспільстві?

Значення біології в сучасному суспільстві полягає в тому, що вона є теоретичною базою багатьох наук. Біологічні знання використовуються в різних сферах людського життя.

Отримання якісної сільськогосподарської продукції неможливо без використання біологічних знань про будову і функціонування рослинного і тваринного організмів, законів їх взаємодії з навколишнім середовищем, особливостей природних і штучних екосистем, біологічних методів боротьби з шкідниками сільського господарства.

Наука біологія визначає розвиток сучасної медицини. Відкриття, зроблені в фізіології, біохімії і генетики, дають можливість правильно поставити діагноз хворому, підібрати ефективне лікування. Отримання нових лікарських препаратів, вітамінів, біологічно активних речовин дозволить вирішити проблему профілактики багатьох хвороб.

Селекціонери, завдяки знанням законів спадковості і мінливості, створюють нові високоврожайні сорти культурних рослин, високопродуктивні породи домашніх тварин, форми мікроорганізмів, що застосовуються в харчовій промисловості, виробництві кормів, фармацевтиці.

Біологічні знання використовують у техніці, вони є теоретичною базою ряду виробництв харчової, легкої, мікробіологічної та інших галузей промисловості. Розвивається новий напрямок виробництва – біотехнологія, що дозволяє незабаром вирішити такі проблеми, як виробництво продуктів харчування, пошук нових джерел енергії.

Рішення проблеми раціонального використання біологічних ресурсів, охорони природи та навколишнього середовища можливо тільки із застосуванням біології.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.