Біогенетичний закон

 Чим починається і чим закінчується ембріональний період розвитку?

Ембріональний період розвитку починається з освіти заплідненої яйцеклітини – зиготи і триває до народження організму або його виходу з яєчних оболонок.

Чим починається і чим закінчується постембріональний період розвитку?

Постембріональний період починається народженням (наприклад, у ссавців) або виходом організму з яйцевих оболонок (наприклад, у плазунів, птахів) і триває до кінця його життя.

Які системи органів утворюються з ектодерми; ентодерми; мезодерми?

З ектодерми – зовнішнього зародкового листка – формуються нервова система (головний і спинний мозок, нерви), органи зору, нюху і слуху, епітеліальні покриви тіла (шкіра, нігті, волосся, сальні і потові залози) організму.

Ентодерма – внутрішній зародковий листок – дає початок травної, дихальної та частково – видільної систем органів, залоз внутрішньої секреції.

З мезодерми – третього зародкового листка – розвивається опорно-рухова (кістки, хрящі, м’язи), серцево-судинна, статева системи органів, а також нирки.

Наведіть приклади тварин з прямим і непрямим розвитком.

Пряме постембріональний розвиток спостерігається у плазунів, птахів і ссавців і характеризується тим, що при народженні або виході з яйця з’являється організм, за своєю будовою подібний з дорослою особиною.

При непрямому постембріональному розвитку з яйця виходить личинка, яка за своєю будовою, способом пересування і харчування значно відрізняється від дорослого організму. Тому для досягнення стадії статевої зрілості необхідна складна перебудова особини, яка виражається в зникненні одних і виникнення інших органів. Непрямий розвиток характерно для кишковопорожнинних, плоских і кільчастих хробаків, ракоподібних, комах, земноводних.

 У чому значення біогенетичного закону?

Біогенетичний закон, сформульований Ф. Мюллером і Е. Геккелем, дозволяє використовувати дані ембріології для відтворення ходу історичного розвитку виду.

ПОДІЛИТИСЯ: