Білки (протеїни): доповідь

Білки, або протеїни, необхідні для життєдіяльності всіх клітин будь-якого організму. Поверхневий комплекс клітини, все її внутрішні структури побудовані за участю молекул білків. З усіх органічних речовин вони становлять найбільшу масу в клітці (50-70%).

До складу білків входять вуглець, кисень, водень і азот. Деякі білки містять ще сірку. Всі білки є полімерними сполуками, мономерами яких є амінокислоти.

Між собою амінокислоти з’єднані пептидними зв’язками в довгий ланцюг, утворюючи первинну структуру білка (рис. 82) (вона відображає хімічну формулу білка). Поліпептидний ланцюг зазвичай закручується в спіраль – це вторинна структура білка, потім ще скручується, утворюючи грудочку (глобулу) – третинну структуру білка. Кілька молекул білка, об’єднуючись між собою, можуть створювати четвертинних структуру білка. Наприклад, у гемоглобіну молекула складається з чотирьох складним чином згорнутих поліпептидних ланцюгів.

Залежно від форми білкової молекули розрізняють фібрилярні і глобулярні білки. Фібрилярні білки виконують переважно опорну або захисну функції, а глобулярні – динамічну функцію в клітині. До глобулярним білків відносяться ферменти, деякі гормони і багато транспортні білки. Від певної просторової орієнтації поліпептидного ланцюга в глобуле залежить специфічність і біологічна активність білка.

Залежно від складу розрізняють прості білки – протеїни (складаються тільки з амінокислот) і складні білки – протеїди, до складу яких поряд з амінокислотами входять вуглеводи або ліпіди, нуклеїнові кислоти або метали та ін.

Білки в клітинах, постійно оновлюючись, стимулюють обмін речовин живої клітини.

Функції білків в клітинах дуже різноманітні. Білки беруть участь в будові клітини і у всіх процесах її життєдіяльності. Входячи до складу клітинних структур, вони виконують будівельну (пластичну) функцію. Молекули білка утворюють клітинний скелет, забезпечують транспортування речовин всередині клітини і між клітинами. Спеціальні білки (міозин, актин і ін.) Здійснюють руху клітин, утворюють антитіла, які поряд з регуляторними виконують і захисні функції. Але особливо важливу роль в живій матерії відіграють білки-ферменти (лат. Fermentum – «бродіння», «закваска»).

Білки – найважливіші біологічні молекули, без яких життя неможливе.

ПОДІЛИТИСЯ: