Аналізуюче схрещування

Для виявлення закономірностей успадкування ознак необхідно первинному схрещуванню піддавати гомозиготні особини. Однак фенотип за цією ознакою не завжди є ознакою гомозиготності даного організму, наприклад горох з жовтими насінням може бути як гомозиготним (АА) за домінантною ознакою, так і гетерозиготним (Аа). Тому необхідний метод виявлення гомозиготності, яким є аналізуюче схрещування.

Для аналізуючого схрещування використовують організми, що володіють рецесивною альтернативним ознакою, і ці організми схрещують з організмами, гомозиготність яких необхідно встановити.

Якщо в першому поколінні не відбувається розщеплення ознак, то дані організми є гомозиготними за домінантним ознакою.

В іншому випадку (в цьому поколінні з’являться організми, що володіють рецесивними ознаками) – досліджувані організми гетерозиготні.

Розглянемо приклад

При схрещуванні морських свинок з короткою шерстю (рецесивна ознака) (аа – позначення батьківського організму, який дає гамети а) зі свинками з довгою шерстю (домінантна ознака) у першому поколінні отримали потомство з довгою шерстю.

Висновок – довгошерсті свинки є гомозиготними (АА – позначення батьківського організму, який дає гамети А), так як зигота першого покоління буде відповідати позначенню Аа.

Випадок, коли довгошерсті свинки були гетерозиготними, охарактеризуйте самостійно.

Дайте відповідь також на питання: чи можна для аналізуючого схрещування використовувати гомозиготні організми, що володіють домінантними ознаками і чому? Доведіть свою відповідь, використовуючи цитологічні подання.

ПОДІЛИТИСЯ: