Активність оперона

Однією з особливостей регуляції активності оперонов у еукаріотів є то, що в них поряд з механізмами регуляції існує й інший спосіб регуляції активності генів, зокрема придушення в ядрі, окремої хромосомі або в її частині багатьох генів.

Така групова репресія здійснюється гистонами – основними білками хромосоми. Друга особливість полягає в тому, що структурні гени еукаріотів можна розділити на три групи: 1) гени, що функціонують у всіх клітинах організму (гени, які контролюють енергетичний обмін і синтез найважливіших макромолекул); 2) гени, що функціонують тільки в тканинах одного типу (синтез міозину в м’язах); 3) гени, активні в вузькоспеціалізованих клітинах (контролюючі синтез гемоглобіну в еритроцитах, гормонів – в ендокринних залозах, фиброина шовку, кератину волосся і ін.). Третьою особливістю є те, що на відміну від прокаріотів багато іРНК еукаріотів можуть тривалий час зберігатися і згодом використовуватися для трансляції.

До складу оперона входять структурні гени, що представляють собою послідовність нуклеотидів, які кодують структуру синтезованих клітиною макромолекул (поліпептидів, рРНК, тРНК). Крім цих генів, існують послідовності нуклеотидів, що не мають кодують функцій, але керують роботою структурних генів за допомогою приєднання до себе різних факторів. Це так звані акцепторні або регуляторні гени (промотор, оператор, атенюатор).

Принцип побудови оперонов у обох груп організмів однаковий. Однак у еукаріотів інша організація оперона. Він містить, як правило, тільки один структурний ген на відміну від бактерій, у яких їх до десятка. Тому у еукаріотів широко поширена узгоджена регуляція генів, що належать різним оперон, просторово роз’єднаним або навіть перебувають у різних хромосомах, прикладом чого є припинення транскрипції всіх генів при сперматогенезе у тварин. Знаходяться в ядрі сперматозоїда гени абсолютно неактивні. Групове вимикання однієї хромосоми спостерігається в онтогенезі самок, у яких гени обох Х-хромосом активні лише на ранніх стадіях ембріогенезу, коли вирішується питання, яким шляхом піде розвиток – з жіночого або чоловічого. Подальший розвиток первинних і вторинних статевих ознак регулюється статевими гормонами.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Їжа (поживні речовини)