Активні форми кисню як канцерогени тютюнового диму

Активні форми кисню утворюються в ході одноелектронного відновлення кисню. Обидві фази тютюнового диму містять значну кількість прооксидантів і вільних радикалів. В смолі виявлені семіхінонов, що знаходяться у відносній рівновазі з хинонами і гідрохінон її матриксу, а також супероксидний і гідроксильний радикали, пероксид водню. Останній не є радикалом. Будучи стабільним з’єднанням, пероксид водню може мігрувати шляхом дифузії в клітини і тканини і викликати окисну модифікацію віддалено розташованих макромолекул і ферментів. У газоподібному фазі переважають короткоживучі пероксильні і алкоксильной радикали, окис і двоокис азоту. Активні форми кисню утворюються не тільки в процесі горіння тютюну, а й при контакті субмикроскопических зважених часток смоли з клітинної мембраною альвеолярнихмакрофагів. Ендогенних (клітинних) прооксидантів утворюється значно більше, ніж екзогенних, що містяться в тютюновому димі. Крім того, період впливу ендогенних активних форм кисню не обмежується часом куріння. Вони здатні тривалий час підтримувати лавинообразную реакцію вільнорадикального окислення, що лежить в основі тютюнового канцерогенезу.

Вільні радикали тютюнового диму пошкоджують, як правило, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, ендогенні – альвеоли легенів. Багато прооксиданти і вільні радикали, перш за все гідроксильний радикал кисню, ініціюють ланцюгові реакції перекисного окислення ліпідів біологічних мембран і викликають вільнорадикальне пошкодження нуклеїнових кислот і білків, в тому числі ферментів. Активні форми кисню можуть впливати на продукцію деяких гормонів (наприклад, естрогену) і гормоноподібних сполук, а також брати участь в процесах сприйняття гормонального сигналу в нормальних і трансформованих клітинах шляхом активації реакцій вільнорадикального окислення. Опосередковані продуктами цих реакцій ДНК-ушкоджують ефекти гормонів, при тривалому впливі тютюнового диму, грають ключову роль в ініціації пухлинного росту в естрогензалежних тканинах кращий жінки.

Окис азоту, що входить до складу газоподібної фази тютюнового диму, активує фермент гуанілатциклазу, що призводить до посилення утворення цГМФ і стимуляції мітотичної активності тканин. Одночасне вплив окису азоту, тютюнової смоли і катехолестрогенів призводить до утворення вільнорадикальних з’єднань, стимулює одноцепочечниє розриви ДНК і індукує гормональний канцерогенез в органах репродуктивної системи жінки, що палить.

Для реалізації канцерогенного ефекту має значення гормоночутливості тканин-мішеней (молочної залози, яєчників, ендометрія). Модифікуючий вплив тютюнового диму може зводитися до феномену «перемикання естрогенного ефекту». Він характеризується послабленням гормональних властивостей естрогенів і посиленням їх генотоксичної (ДНК-ушкоджувальної) дії під впливом хімічних сполук тютюнового диму. Переважання генотоксичної компонента створює умови для виникнення захворювань, в механізмі розвитку яких пошкодження ДНК відіграє визначальну роль, – гормонозалежних пухлин репродуктивної системи жінки, що палить. Одночасне вплив тютюнового диму і естрогенів на тлі зниження гормоночутливості тканин-мішеней жіночого організму обумовлює більш «жорстке» клінічний перебіг пухлинного процесу. Воно проявляється прогредієнтність, більшою агресивністю і меншою гормонозависимое.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Будову білка