Аеробне дихання

Утворення і накопичення енергії, доступної для клітини, відбувається в процесі клітинного дихання. Для дихання більшості живих організмів необхідний кисень – в такому випадку говорять про аеробному диханні. Однак деякі форми живого можуть отримувати енергію з їжі без використання вільного атмосферного кисню, тобто в процесі так званого анаеробного дихання.

Розглянемо спочатку аеробне дихання.

Енергію, необхідну для життєдіяльності, клітини отримують з їжі. До складу їжі входять складні речовини, на утворення яких була свого часу витрачена енергія. При їх розпаді ця енергія звільняється і використовується кліткою. Основна речовина, що використовується в клітці для отримання енергії, – це глюкоза: процес розщеплення глюкози виражається наступним сумарним рівнянням:

С6Н12О6 + 6О2 -> 6СО2 + 6Н2О + Енергія.

Цим рівнянням можна описати також згоряння глюкози поза клітиною (при спалюванні). Кількість тепла, що виділяється при спалюванні глюкози поза клітиною, дуже велике. Якби при диханні відбувався такий же миттєвий розпад глюкози і виділялася б вся укладена в ній енергія, то такий процес привів би до руйнування клітини. Цього, однак, не відбувається, так як в клітці виділення енергії йде дуже поступово, в кілька етапів. Для процесів, що протікають в клітині, характерно не раптове вибухового виділення енергії, а поступове, регульоване її звільнення. Глюкоза зазнає в клітці більше 20 різних перетворень, перш ніж перетвориться на вуглекислий газ і воду. Всі ці перетворення здійснюються в ході ферментативних реакцій.

ПОДІЛИТИСЯ: